Elk jaar – dit jaar op 13 september - wordt de nieuwe samenstelling van de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) bekendgemaakt. Deze index van de meest duurzame ondernemingen is gebaseerd op onderzoek van SAM, de Zwitserse dochter van Robeco die gespecialiseerd is in duurzaam beleggen.

SAM beoordeelt de duurzaamheid van bedrijven op diverse ESG-criteria (Environmental, Social en Governance). Ondernemingen worden graag opgenomen in deze index, aangezien ze daardoor aantrekkelijker worden voor hun cliënten en langetermijnbeleggers. Van bedrijven in de index worden immers verwacht dat ze beter omgaan met de kansen en risico’s op het gebied van duurzaamheid. Hierdoor is de kans reëel dat ze het op de lange termijn beter zullen doen dan hun concurrenten.

De 2012- ranglijsten
Vandaag publiceerde SAM de nieuwe ranglijsten. ING Groep is niet langer een van de 340 duurzaamste bedrijven in de wereld. Het bedrijf is uit de DJSI World-index gehaald, zo heeft SAM vandaag bekendgemaakt. ING staat in de top 10 van grootste bedrijven gemeten naar marktkapitalisatie die uit de wereldindex is gevallen. In de DJSI Europe werden Ahold en Aegon aan de index toegevoegd. Binnen de negentien ‘supersectoren’ worden er vier aangevoerd door Nederlandse bedrijven. Dit zijn Philips in de sector Personal & Household, Akzo Nobel in de sector chemie - was DSM - en Unilever en Telenet in de sectoren Food & Beverage en Media, aldus een bericht in Fondsnieuws.

Het ontastbare tastbaar maken
In tegenstelling tot de meeste vergelijkbare ranglijsten, vertaalt de DJSI de prestaties van een bedrijf op het gebied van duurzaamheid in een concrete score. Sinds de lancering van de SAM Corporate Sustainability Assessment (CSA) in1999, worden de 2.500 grootste beursgenoteerde bedrijven uit 58 sectoren elk jaar uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Per sector wordt de 10% met de hoogste score opgenomen in de wereldwijde duurzaamheidsbenchmark. Incidenten met een negatief effect op de score van een bedrijf, zoals een ernstig milieuongeval, kunnen ertoe leiden dat een bedrijf onmiddellijk uit de index wordt gezet.

Best in class: een constructieve manier om bedrijven tot verbetering aan te zetten
SAM sluit niet bij voorbaat sectoren uit, zoals tabak of wapens. Dan zou er immers geen stimulans meer zijn voor bedrijven in die sector om verbeteringen aan te brengen. SAM hanteert daarentegen de best-in-class-methode, wat inhoudt dat de beste ondernemingen in elke sector worden opgenomen in de index, ook als die sector op zich zelf niet heel duurzaam is. Hierdoor worden ondernemingen aangemoedigd hun bedrijfsvoering duurzamer te maken, iets wat in controversiële sectoren nu juist zo belangrijk is.

Sectorspecifieke vragenlijsten
Bedrijven krijgen een lijst met 80 tot 120 vragen over ESG-factoren die belangrijk zijn voor de waarde van een bedrijf, maar vaak over het hoofd worden gezien in traditionele analyses. Ruim 40% bestaat uit algemene vragen over bijvoorbeeld risico- en crisisbeheer en de werving en ontwikkeling van talent. Bijna 60% betreft vragen die op de sector in kwestie zijn afgestemd. Zo is innovatie veel belangrijker voor de geneesmiddelenindustrie dan voor de landbouwsector, waar oplossingen voor waterschaarste cruciaal zijn. Daarnaast houdt SAM voortdurend de media in de gaten, om alert te zijn op ontwikkelingen en crisissituaties die gevolgen kunnen hebben voor een bedrijf.

Vooroplopen
Steeds meer beleggers erkennen dat ze met de DJSI beter gefundeerde beleggingsbeslissingen kunnen nemen. Per eind juni 2012 werd officieel ruim USD 6 miljard aan vermogen op basis van deze index beheerd. Het werkelijke bedrag is waarschijnlijk vele malen groter.

Aangezien het grootste deel van de markt nog steeds onderschat hoe groot de impact van duurzaamheid op de concurrentiepositie van een bedrijf kan zijn, kunnen beleggers die zich dat wel realiseren hiervan profiteren. Onderzoek door SAM en Harvard Business School bevestigt dat de duurzaamste bedrijven op lange termijn succesvoller zijn dan hun minder duurzame tegenhangers. Beleggers die de DJSI gebruiken, lopen dan ook voorop.