Beleggers hebben volgens Duits onderzoek een voorkeur voor een mannelijke fondsmanager. De beste beleggingsprestaties worden echter geleverd door teams met zowel mannen als vrouwen.

De uitkomst van een studie van twee Duitse economen doet vermoeden dat beleggers liever hun geld steken in een fonds dat beheerd wordt door een man dan door een vrouw. In het onderzoek Sex Matters: Gender and Prejudice in the Mutual Fund Industry (geslacht en vooroordelen in de fondsindustrie) trekken Alexandra Niessen-Ruenzi en Stefan Ruenzi de conclusie dat de instroom van geld van beleggers in fondsen met een mannelijke beheerder vijftien procent hoger ligt dan voor fondsen met een vrouw aan het hoofd.

Mannenwereld
Johan Zonneveld, verantwoordelijk voor klantrelaties bij Robeco, bekijkt dit soort onderzoeken meestal met enige scepsis. ‘Er wordt veel onzin gepubliceerd over het onderwerp. In dit geval wordt het verschil onder meer toegeschreven aan hogere kosten van fondsen die door vrouwen worden beheerd. Dat wijst erop dat de lagere instroom mogelijk bepaald wordt door andere factoren dan het geslacht van de fondsbeheerder’. Zonneveld vindt het interessant dat uit het onderzoek ook bleek dat mensen liever hun geld toevertrouwen aan een man dan aan een vrouw. ‘Blijkbaar is het beleggingswezen toch echt een mannenwereld. Dat zie je trouwens ook bij Robeco. Op de beleggingsafdeling werken aanzienlijk meer mannen dan vrouwen en ook bij de instroom van jonge mensen zijn er voor junior-functies meer aanmeldingen van mannen. De mannencultuur maakt het soms lastig voor een vrouw om haar plaats af te dwingen in de beleggingswereld en degenen die daarin slagen zijn in mijn ogen ook écht goede professionals.’


Beleggingsverschil
De grotere aantrekkingskracht die beleggen op mannen heeft, betekent echter niet dat dit geslacht ook beter belegt. ‘Mannen hebben meer zelfvertrouwen, terwijl vrouwen vaak langer de keuzes afwegen voor ze een beslissing nemen’, vertelt Zonneveld: ‘Een gevolg hiervan is dat mannen meer handelen en dus hogere transactiekosten maken, zodat uit onderzoeken vaak blijkt dat vrouwen om die reden een hoger beleggingsrendement halen.’ Robeco heeft in het aannamebeleid geen voorkeur voor vrouwen, maar volgens Zonneveld is diversiteit al tien jaar een belangrijke factor bij het samenstellen van beleggingsteams: ‘Diversiteit kent vele vormen. Het gaat dan niet alleen om geslacht, maar ook om expertise en achtergronden. De gedachte is dat er dankzij een bredere kennis en meer veelzijdige ervaring betere beslissingen worden genomen. Een team met daarin zowel mannen als vrouwen met verschillende expertise zal volgens mij betere beleggingsprestaties boeken dan een team dat bestaat uit mensen met dezelfde achtergrond en van hetzelfde geslacht.’