Als Aziatische opkomende grootmachten worden China en India vaak in één adem genoemd. Toch zijn er grote verschillen.

China en India hebben veel met elkaar gemeen. Niet alleen liggen ze beide in Azië en hebben ze elk meer dan een miljard inwoners, ook in economisch opzicht zijn er veel overeenkomsten. De twee landen maken allebei deel uit van het BRIC-blok van grootste opkomende economieën. Ze hebben hun markten opengesteld en buitenlandse investeerders aangetrokken en kennen een opkomende middenklasse. Hoewel de economische groei wel wat afvlakt, ligt deze nog altijd boven het wereldwijde gemiddelde. 

Jonge bevolking
Maar daarmee houdt de vergelijking wel zo’n beetje op, want er zijn ook grote verschillen, zegt Karnail Sangha, portfoliomanager bij Robeco. “De economie van India wordt grotendeels gedreven door binnenlandse consumptie. Dat vormt een stabiele basis voor toekomstige groei. De Chinese economie daarentegen is vooral hard gegroeid door investeringen. De vraag nu is of China niet te veel heeft geïnvesteerd, en daardoor niet in staat zal zijn om het verwachte rendement te gaan behalen.”

Een ander pluspunt van India ten opzichte van China is de gunstiger bevolkingsopbouw. “India heeft een relatief jonge bevolking; de gemiddelde leeftijd is 25 jaar. Dat biedt economische groeiperspectieven. Deze mensen moeten een huis kopen en inrichten en veel andere zaken aanschaffen, zoals een auto en een mobiele telefoon. De gemiddelde leeftijd van de Chinese bevolking ligt met 34 jaar wat hoger.”

Handelstekort
Er zijn ook gebieden waarop India het aflegt tegen China. China heeft een handelsoverschot door zijn sterke exporten naar de rest van de wereld. India daarentegen kampt met een structureel handelstekort, met name door de hoge olie-importen. De Chinese munt laat daarom ook een appreciatie zien door de jaren heen, waar India te kampen heeft met een verzwakkende munt.
Verder trekt China meer buitenlandse investeerders aan dan India, doordat de regelgeving er eenvoudiger is en bedrijven er minder worden gehinderd door bureaucratie en handelsbelemmeringen.

Een andere belemmerende factor van India is het hoge democratische gehalte. “India is de grootste democratie ter wereld. Dat is natuurlijk positief, maar het kent ook een keerzijde: India verkeert momenteel in een politieke impasse, waardoor er weinig vaart gemaakt met de noodzakelijke hervormingen”, stelt Karnail Sangha. De Chinese overheid daarentegen is vanwege het gebrek aan democratie een stuk daadkrachtiger – al is de vraag wel: hoe lang nog? Karnail Sangha: “Op langere termijn zal China ook de slag naar een democratie maken. Dat gaat ongetwijfeld gepaard met sociale onrust.”

Investeren
Volgens Sangha moeten de economische modellen van beide landen worden aangepast. “India heeft het industriële tijdperk overgeslagen en rechtstreeks de overstap gemaakt van een agrarische economie naar een diensteneconomie. Dat biedt voordelen, omdat de productiviteit van dienstverlening veel hoger ligt dan in de industriële of agrarische sector. Maar India zal wel meer moeten investeren in de industriële sector om de jonge bevolking, die vooral in de landbouwgebieden woont, aan het werk te krijgen en hiermee dus sociale onrust te voorkomen.”

China, dat een sterke industriële sector kent, moet juist in de omgekeerde richting bewegen. “Dat land moet de overstap maken van een sterk investeringsgeleide economie naar een meer consumptiegedreven economie.”

India versus China

Pluspunten India
•Sterke dienstensector
•Jonge bevolking
•Democratie
•Sterke binnenlandse vraag


Minpunten
•Minder daadkrachtige overheid
•Meer mensen onder de armoedegrens
•Bureaucratie
•Slechtere infrastructuur


Bedreigingen voor China
De Chinese inflatie neemt de laatste maanden af. Dat biedt ruimte aan de overheid om de economische groei te stimuleren, via bijvoorbeeld renteverlagingen. De stijgende voedselprijzen kunnen een opwaartse druk bewerkstelligen, tot een bepaalde mate.
Op korte termijn zijn de grote bedreigingen voor de Chinese economie te vinden in de afnemende vraag uit Europa en de VS en problemen op de vastgoedmarkt (overschot aan woningen). Op de lange termijn moet China proberen om haar economie meer te balanceren richting consumptie in plaats van investeringen.

Bedreigingen voor India
De economische groei van India zwakt af. Dit zette de overheid onlangs aan tot de eerste renteverlaging in drie jaar. Bedreigingen voor de economische groei vormen de droogte (die de oogsten aantast), achterstallige infrastructuur en de sterke bureaucratie.