Het gezegde ‘Sell in May and go away’ heeft een voorspellingsvermogen waar zelfs professionele beleggers hun voordeel mee doen.

‘Sell in May and go away’ is niet alleen een van de oudste beurswijsheden, maar waarschijnlijk ook de meest lucratieve. Het gezegde is al meer dan tachtig jaar in gebruik en volgens Ronald Doeswijk, hoofdstrateeg bij Robeco, ligt het rendement tijdens de wintermaanden nu nog in twee van de drie jaar hoger dan in de zomer. Uit onderzoek van wetenschappers Ben Jacobsen en Cherry Zhang van de Nieuw-Zeelandse universiteit Massey blijkt dat beleggers die hun aandelen in mei verkopen en begin november weer instappen een rendement boeken dat een paar procent hoger ligt dan het marktgemiddelde.

Roze bril
De belangrijkste oorzaak van het seizoenseffect is volgens Doeswijk het optimisme dat bij mensen ingebakken zit: ‘Daardoor hebben beleggers de neiging om de toekomst door een roze bril te bekijken. We zijn er bovendien gewend aan geraakt om alles per kalenderjaar te bekijken. Het boekjaar van veruit de meeste bedrijven loopt bijvoorbeeld van januari tot december. Als de jaarwisseling dichterbij komt, gaan beleggers steeds meer naar het volgende jaar kijken. Omdat de horizon langer wordt, is er meer ruimte om vooruit te kijken en het optimisme dat bij mensen ingebakken zit komt dan tot uitdrukking in stijgende koersen.’

Neveneffecten
Het seizoenseffect komt ook op andere manieren tot uitdrukking op de beurs. Doeswijk vertelt dat koersen van meer cyclische aandelen in de wintermaanden relatief sneller stijgen dan die van defensieve aandelen. Dat komt doordat de winsten van cyclische bedrijven sterker fluctueren, zodat er meer ruimte is voor optimistische bijstellingen dan bij meer stabiele, defensieve concerns. Het seizoenseffect tekent zich eveneens af bij beursintroducties. Gemiddeld stijgt de koers van een bedrijf dat tussen november en april wordt geïntroduceerd op de eerste handelsdag 4 procent meer dan wanneer een onderneming in de zomermaanden naar de beurs komt.

Seizoenseffect voor iedereen
In de ogen van Doeswijk loont het voor iedereen de moeite om het patroon in zijn achterhoofd te houden bij het nemen van beleggingsbeslissingen: ‘Bij Robeco vinden we het seizoenspatroon belangrijk genoeg om er rekening mee te houden in ons beleggingsbeleid. Er zal bijvoorbeeld ’s winters eerder met iets meer risico worden gekozen dan in de zomer. Dat is een duidelijk signaal dat beleggers de beurswijsheid met een gerust hart serieus kunnen nemen.’

Seizoenseffect is overal zichtbaar
Het ‘Sell in May’-effect is bepaald geen tijdelijk of lokaal verschijnsel. Al in koersgegevens uit het Engeland van de zeventiende eeuw komt naar voren dat de rendementen in de wintermaanden hoger liggen dan in de zomer. Tegenwoordig is het seizoenseffect bijna overal ter wereld zichtbaar. Onderzoeker Ben Jacobsen heeft de koersbewegingen in 38 landen onderzocht en alleen in Nieuw-Zeeland bleef het koersverloop tussen november en april achter bij dat in de periode van mei tot oktober. Het viel Jacobsen overigens op dat het ‘Sell in May’-patroon sterker is in ontwikkelde landen dan in opkomende markten.