Het strategische beleid van de nieuwe Chinese leiders zal slechts geleidelijk aan bekend worden. Volgens Vicki Chi, aandelenanalist in Robeco’s team voor opkomende markten, zijn de toekomst van staatsbedrijven, fiscaal beleid en aandelenselectie drie belangrijke thema’s om in de gaten te houden.

Op 8 november zijn de nieuwe leiders van China officieel benoemd op het 18e Nationale Congres van de Communistische Partij. Dit leidt echter niet meteen tot duidelijkheid over het nieuwe beleid. Wat al wel duidelijk is, is dat China zal overgaan naar een ‘bescheiden’ groei van het BBP van 7% tot 8% in de komende drie jaar. Ook is men het erover eens dat er ingrijpende hervormingen nodig zijn. “Alleen dan is duurzame groei mogelijk”, zegt China-analist Vicki Chi. Wat moet er dan hervormd worden? Chi wijst onder andere op de overcapaciteit in sectoren als staal, cement en zonne-energie, en de afnemende bedrijfswinsten als gevolg van de stijgende kosten van bijvoorbeeld arbeid en energie.

Meer duidelijkheid verwacht
Het afgelopen jaar hebben de politieke leiders zich op de vlakte gehouden over de richting van de hervormingen, wat tot onzekerheid onder beleggers en bedrijven heeft geleid. Chi verwacht in de loop van 2013 meer duidelijkheid te krijgen. “Vanaf maart 2013 weten we wie op welke positie is benoemd en dat geeft al een indicatie”, licht zij toe.

Wat zijn de belangrijkste thema’s om de komende tijd te volgen? “Er zijn drie ontwikkelingen die we nauwlettend in de gaten houden”, zegt Chi.

Thema 1: staatsbedrijven
Ten eerste is er de positie van staatsbedrijven. Er zitten veel staatsbedrijven in de index. “Als de nieuwe regering particuliere concurrentie verder wil stimuleren, zal dit de monopoliepositie van de staatsbedrijven aanzienlijk aantasten”, geeft ze aan.

Thema 2: fiscaal beleid
Het tweede element is het fiscale beleid. De nieuwe regering kan besluiten om meer uit te geven als onderdeel van een hervormingsplan om de groei meer richting consumptie en de productie van hoogwaardige goederen te verschuiven.

Thema 3: aandelenselectie
Het derde aandachtspunt voor Chi is het toenemende belang van aandelenselectie. “Het is belangrijk om die bedrijven te selecteren die structureel kunnen profiteren van het nieuwe strategische groeibeleid”, merkt Chi op. Een voorbeeld is Minsheng Bank, koploper op het gebied van leningen aan kleine en middelgrote bedrijven. “Aangezien deze bedrijven nog veel meer behoefte hebben aan leningen, verwachten wij dat het bedrijf structureel zal kunnen groeien,” aldus Chi.
De nieuwe leiders zullen de belangrijkste drijvende kracht zijn achter de hervormingen in China de komende tien jaar. Beleggers en analisten als Vicki Chi zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen om aanwijzingen te krijgen over de toekomstige groeirichting van de op een na grootste economie ter wereld.


Kader: De tijdslijnen van de machtswisseling in China
• Op 8 november 2012 worden de nieuwe leiders officieel benoemd tijdens het 18e Nationale Congres van de Communistische Partij.
• In maart 2013, tijdens de tweede plenaire sessie van het 18e Centrale Comité van de Communistische Partij van China, zullen sleutelfiguren op belangrijke centrale regeringsorganen officieel worden benoemd.
• In oktober 2013, tijdens de derde plenaire sessie van het 18e CPC Centrale Comité, zullen de nieuwe leiders hun beleid voor economische en wellicht ook politieke hervormingen bekendmaken. Dit is een belangrijk moment.
• In oktober 2015, tijdens de vijfde plenaire sessie van het 18e CPC Centrale Comité, zal het 11e vijfjarenplan worden herzien en het 12e vijfjarenplan worden gepubliceerd.