Ierland was één van de eerste landen die vier jaar geleden gebruik moest maken van het Europese vangnet. Sindsdien gaat bijna alle aandacht uit naar probleemlanden in Zuid-Europa, terwijl het Ierse herstel juist buiten de schijnwerpers vorm krijgt.

De nieuwsstroom over de Europese kredietcrisis wordt de laatste jaren bepaald door de ontwikkelingen landen als Spanje en Griekenland. In Spanje is de werkloosheid opgelopen tot meer dan 25 procent en Griekenland is voor zijn financiering afhankelijk van de Europese Unie en het IMF. In het uiterste westen van Europa  worden pijnlijke maatregelen met minder ruchtbaarheid genomen. Het land duikt nauwelijks nog in de financiële nieuwsstroom op.

Mickey Mouse-economie
Er zijn volgens Léon Cornelissen, hoofdeconoom van Robeco, verschillende verklaringen voor de beperkte aandacht voor de Ierse ontwikkelingen. ‘In Europees perspectief is Ierland een Mickey Mouse-economie’, zegt hij. De Ierse economie vormt slechts 1 procent van de hele Eurozone-economie. Een belangrijk verschil met andere Europese probleemlanden is dat Ierland in 2009 al harde maatregelen nam. De ambtenarensalarissen werden toen met 15 procent teruggeschroefd en de pensioenuitkeringen werden eveneens verlaagd.

Concurrentiepositie
Ierland heeft bovendien serieus gewerkt aan de concurrentiepositie, vertelt Cornelissen: ‘Het land heeft een prettig ondernemersklimaat met lage belastingen voor bedrijven en een relatief flexibele arbeidsmarkt waar de loonkosten flink zijn gedaald. Dat steekt gunstig af tegen landen in het zuiden van Europa, die zich kenmerken door een relatief starre arbeidsmarkt en grotere overheidsinvloed.’

Bescheiden groei
De pijnlijke maatregelen die Ierland al in een vroeg stadium genomen heeft om de concurrentiepositie te verbeteren, zorgen ervoor dat het land er momenteel beter voorstaat dan bijvoorbeeld Griekenland of Spanje. De economie van deze landen krimpt, terwijl Cornelissen verwacht dat Ierland in 2012 een bescheiden groei kent van 0,6 procent.

Die groei betekent volgens hem echter niet dat de problemen zijn opgelost: ‘De werkloosheid ligt er nu op bijna 15 procent en tenzij er heel onverwacht een Europees vertrouwensherstel of een conjuncturele opleving komt, gaat het nog jaren duren voordat de schuldenlast is weggewerkt.’