De financiële sector ligt sinds de kredietcrisis flink onder vuur. Wat is het komende kabinet met deze sector van plan? En zetten de plannen zoden aan de dijk?

Als banken te grote risico's nemen, kan dat de economie grote schade toebrengen. Dat is de harde les die uit de kredietcrisis kan worden getrokken. Het regeerakkoord bevat daarom allerlei hervormingsmaatregelen voor de financiële sector. Maar Tom Loonen, econoom en partner bij MyPrivateCFO in Den Haag, vraagt zich bij veel plannen af of deze wel effectief zijn.

Bankierseed
Het nieuwe kabinet wil bankiers onderwerpen aan een bankierseed, met strenge sancties bij overtreding. Loonen ziet hier weinig toegevoegde waarde in. "Integer gedrag heb je meegekregen van huis uit of niet. Dit is vooral symboolpolitiek."
Bestuurders hoofdelijk aansprakelijk stellen, zet volgens Loonen meer zoden aan de dijk. "Dat zal hen er echt van weerhouden onverantwoorde besluiten te nemen."

Bonussen
Het regeerakkoord neemt ook maatregelen om bonussen aan banden te leggen. De variabele beloning binnen de financiële sector wordt vastgelegd op maximaal 20 procent van de vaste beloning; een plan dat uit de koker van de PvdA komt. Ook van deze maatregel trekt Loonen de effectiviteit in twijfel. "Bij veel banken zijn de bonussen al niet meer zo hoog. Dit is typisch een geval van de put dempen als het kalf al verdronken is. Bovendien zullen topbankiers vast uitwegen vinden, door zich bijvoorbeeld te vestigen in landen waar hogere bonussen wèl zijn toegestaan."

Zorgplicht
Een andere maatregel in het regeerakkoord is een wettelijke verankering van de zorgplicht van banken. Loonen vreest dat consumenten hier onder de streep weinig mee opschieten. Hij wijst erop dat de zorgplicht nu al is verankerd in de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). Volgens hem worden er veel deelmaatregelen genomen die voor consumenten een concretere uitwerking hebben dan het zorgplichtartikel. Hij noemt hierbij de aanscherping van de hypotheekverstrekkingsnormen en de financiële bijsluiter.

Nazorg
Jan van der Wel, onafhankelijk financieel planner en vestigingseigenaar van Your Financials 't Gooi verwacht dat nazorg door banken steeds belangrijker zal worden en dat daar in de toekomst verdere verplichtingen aan zullen worden gesteld. "Als een bankmedewerker producten adviseert, moet hij er ook op toezien dat dit product bij de klant blijft passen. Als bijvoorbeeld het rendement van een beleggingshypotheek tegenvalt, zal de bank zelf het gesprek met de klant moeten aanknopen en een goed en betaalbaar alternatief moeten bieden. Ik merk dat veel banken een afwachtende houding aannemen. Maar dat zal in de toekomst veranderen."