De overheid is fors aan het bezuinigen. Dat voelen veel Nederlanders in de portemonnee. Creatieve bezuinigingen die veel minder of geen pijn doen, zijn er ook. Vijf voorbeelden.

Licht uit
Verschillende snelwegen in Nederland zijn ’s nachts niet meer verlicht. Rijkswaterstaat denkt daarmee, samen met andere maatregelen, in acht jaar tijd 1,5 miljard euro te besparen. Niet alleen op energie wordt bespaard, ook op onderhoud van de lichtmasten.

Het gaat om lange rechte stukken weg die met alleen het schijnsel van de koplampen goed berijdbaar zijn. Zo is de snelweg A6 tussen Almere en Lelystad tussen negen uur ’s avonds en vijf uur ’s ochtends niet meer verlicht. Bij scherpe bochten en korte invoegstroken blijft de verlichting wel aan. 
 
Gezamenlijk onderhoud
Sportactiviteiten worden vaak hard getroffen door de bezuinigingen. De gemeente Sluis koos voor een creatieve aanpak van een gedwongen bezuiniging bij negen voetbalclubs en een korfbalvereniging. De sportclubs hebben in overleg met de gemeente een coöperatie opgericht die zich bezighoudt met het gezamenlijk beheren van de sportvelden en sportaccommodaties. De coöperatie krijgt jaarlijks een bedrag van de gemeente voor het onderhoud en het beheer van de velden en laat zelf de werkzaamheden uitvoeren. De gemeente – die een stapje terug doet – kan hiermee op onder andere mankracht besparen. 
 
Fraude beperken
Jaarlijks betaalt de overheid 8,5 miljoen toeslagen uit. Van een tegemoetkoming in de huurkosten tot bijdragen aan de kinderopvang. Een aantal van deze toeslagen werd tot nu toe als voorschot uitgekeerd. Een fraudegevoelige constructie, zo bleek in de praktijk. Door de regels te veranderen – en alleen maandelijkse voorschotten uit te keren – denkt de overheid jaarlijks 40 miljoen euro per jaar te kunnen besparen. 
 
Flitsvergunning
Voor veel burgers betekent het aanvragen van een bouwvergunning lang wachten en veel ergernis. Diverse gemeenten experimenteren met een zogeheten flitsvergunning. ’s Morgens om tien uur een bouwvergunning aanvragen, ’s middags om drie uur uitsluitsel over de aanvraag. De winst – in tijd en geld – zit hem vooral in het beperken van het aantal handelingen. Zo bleek in Zoetermeer, Delft en Eindhoven dat minder mankracht nodig is als de aanvraag niet meer langs diverse afdelingen hoeft. Bovendien werden kostbare fouten voorkomen door het efficiënter afhandelen van elke vergunning. 
 
Marktplaats voor overheid
Diverse gemeenten hebben overtollige stoelen, kasten en bureaus, terwijl andere gemeenten deze nieuw bestellen. Zonde, vond een slimme ambtenaar: hij bedacht een online marktplaats, speciaal voor de overheid. Op overbijdeoverheid.nl kunnen de diverse rijksdiensten gebruikte spullen aanbieden en kopen. In 2011 en 2012 leverde dit al een besparing op van in totaal 4,6 miljoen euro. De besparing zal dit jaar naar verwachting oplopen, omdat ook andere producten als parkeerautomaten en software kunnen worden aangeboden.