Terwijl de fondsbelegger vakantie viert, waakt de beheerder over zijn portefeuille. Welke heikele kwesties spelen er? Fondsmanager Henk Grootveld van Robeco doet drie wakkerligscenario's uit de doeken.

De aandelenmarkten hebben nooit vakantie. Ook in de zomerperiode kunnen er gebeurtenissen plaatsvinden die het beurssentiment beïnvloeden. Fondsbeheerder Henk Grootveld schetst drie scenario's die beleggers deze zomervakantie uit hun slaap kunnen houden.

Wakkerligscenario 1: Arabische lente
In Syrië is een burgeroorlog gaande, die volledig uit de hand loopt. Duizend kilometer verderop, in Egypte, is de vlam weer in de pan geslagen, nu president Mohamed Morsi door het leger is afgezet. Begin 2014 komen er parlementsverkiezingen, later gevolgd door presidentsverkiezingen. Maar of de rust snel zal terugkeren, valt te bezien, want het land is intern flink verdeeld.
In het olierijke Saoedi-Arabië is het vooralsnog rustig, maar hoe lang nog? Grootveld: “Het land is geen democratie. De huidige koning is bijna negentig jaar. Hij zal binnen afzienbare tijd moeten worden opgevolgd. Dat kan gepaard gaan met een machtsstrijd.” Bovendien gebruikt de koning de olie-opbrengsten voor projecten voor de bevolking, zoals onderwijs en de import van voedsel. “Als de olieprijs daalt, moet er worden bezuinigd op deze uitgaven. Dat zal ongetwijfeld tot protesten leiden”, voorziet Grootveld. Daarnaast is de koninklijke familie niet onderworpen aan de strenge regels die wel voor de bevolking gelden. Ook dat kan kwaad bloed zetten.
Kortom: er is veel (potentiële) onrust in het Midden-Oosten. Dat kan leiden tot een oplopende olieprijs, met alle schadelijke gevolgen voor de economie van dien.

Wakkerligscenario 2: Duitse verkiezingen
Op 22 september vinden de verkiezingen plaats voor het Duitse parlement, de Bondsdag. "Het lijkt een lokale aangelegenheid, maar dat is het niet", zegt Grootveld.
"In Europa is werk aan de winkel. De Europese Centrale Bank wil er alles aan doen om de groei te stimuleren, maar zij kan niet zoveel, behalve de rente laag houden. Voor andere instrumenten, zoals de aankoop van staatsobligaties of de uitgifte van gemeenschappelijke obligaties - eurobonds - zijn stempeltjes van andere landen nodig. Dat zijn gevoelige onderwerpen, waaraan Merkel gezien de naderende verkiezingen haar handen niet durft te branden."
Als er een nieuwe regering zit, is er meer ruimte om grotere stappen te zetten, meent Grootveld. "Dan zit de nieuwe bondskanselier vier jaar in het zadel. De Franse president Hollande heeft nog drie jaar voor de boeg. De kiezer staat dan even buiten spel."

Wakkerligscenario 3: Te snel oplopende Amerikaanse rente
De rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties zit de laatste weken in de lift. "Dat is op zich een goed teken, want het getuigt ervan dat de economie langzaam opkrabbelt", stelt Grootveld. Beleggers rekenen er door de verbeterde situatie namelijk op dat de Federal Reserve de aankoop van Amerikaanse staatsobligaties zal terugschroeven.
"Het is wel belangrijk dat de rente niet te hard en te snel oploopt, want dat kan de economische groei in de kiem smoren", waarschuwt Grootveld. De belangrijkste positieve verandering in de Verenigde Staten is de opbloei van de huizenmarkt. Dat komt vooral omdat hypotheken nu goedkoop zijn. "Als de rente te snel oploopt en de hypotheekrente meestijgt, kan dat proces weer teniet worden gedaan", meent Grootveld, die de bovenstaande scenario's goed in de gaten houdt.