Staatsgreep
Het Egyptische leger heeft president Morsi afgezet op woensdag 3 juli, de grondwet buiten werking gesteld, een interim-regering benoemd en nieuwe presidentsverkiezingen aangekondigd. Morsi was de eerste democratisch gekozen president van Egypte en was pas een jaar in functie. De staatsgreep werd uitgevoerd om een einde te maken aan de politieke crisis als gevolg van de strijd tussen de Moslim Broederschap, waar Morsi onderdeel van is, en de seculiere oppositie. Die strijd was al maanden aan de gang met onenigheid over de grondwet, de positie van rechters en tal van andere twistpunten.
 
Vooruitzichten
De Egyptische beurs is daags na de coup ruim hoger geopend. Blijkbaar zien veel beleggers de staatsgreep als een goede manier om de politieke impasse die de economie remde te doorbreken. De overgangsregering zou vaart kunnen zetten achter de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds. Als dat tot een akkoord leidt, kan er een stroom buitenlandse investeringen en steunpakketten op gang komen. Wij zien naast de mogelijke positieve gevolgen ook risico’s. Wij hadden liever gezien dat de verschillende stromingen op een democratische manier tot een oplossing waren gekomen. Er heerst nu logischerwijs veel woede onder de leden van de Moslim Broederschap. Dit kan zichtbaar gaan worden door massademonstraties of erger nog, gewelddadig verzet door enkele fanatieke aanhangers. 
 
Robeco Emerging Markets Equities: geen Egyptische aandelen
Robeco Emerging Markets Equities heeft ruim een jaar geleden haar laatste positie in een Egyptisch aandeel verkocht en heeft sindsdien geen belangen in Egypte. 
 
Robeco Afrika: veel minder gewicht dan bij vorige crisis
Het gewicht van Egypte in de portefeuille was per eind juni 5,6%. Dit is exclusief een positie van 2.8% in OCI, het kunstmest- en bouwbedrijf waarin Egypte ongeveer 40% van de waarde vertegenwoordigt en dat sinds kort genoteerd is in Nederland. Egypte is na Zuid-Afrika, Nigeria, Ghana en Kenia het vijfde land in de portefeuille. Het gewicht van Egypte is dus vele malen kleiner dan de ongeveer 20% aan de vooravond van de protesten die in januari 2011 tot de afzetting van Mubarak leidden.
 
De Egyptische aandelen in de Robeco Afrika-portefeuille zijn laag gewaardeerd en de meeste leveren een hoog dividendrendement op. In de koersen zit dus al een behoorlijke portie politiek risico verwerkt. Wij blijven voorzichtig over de vooruitzichten voor de Egyptische beurs, maar zien onder de huidige omstandigheden en op de huidige koersen geen reden om de positie in Egypte te verminderen. Koersen en ontwikkelingen kunnen in Egypte echter beweeglijk zijn en wij blijven die daarom nauwlettend in de gaten houden.