Het onlangs gesloten Energieakkoord staat bol van de ambities over het sluiten van kolencentrales en het verminderen van de CO2-uitstoot. Veel particulieren laten zich door het akkoord inspireren en er ontstaan interessante duurzame initiatieven.

Particulieren – vaak als collectief – zijn al langer bezig de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen drastisch te verminderen. Drie afspraken uit het Energieakkoord, dat kabinet, bonden, werkgevers en milieuclubs begin deze zomer sloten, met bijpassende burgerinitiatieven op een rij.
 
Afspraak: Maak collectief opwekken van energie financieel haalbaar
Initiatief: Zonnepanelen op een bollenschuur
Een groep bewoners uit het Haarlemse Ramplaankwartier die de wijk duurzamer wil maken, heeft zijn oog laten vallen op het immense dak van een bollenhal annex tennishal in een nabijgelegen weiland. Volgens hun Stichting DE Ramplaan kunnen zonnepanelen op dat dak ruim 200 huishoudens van stroom voorzien.

Een van de obstakels voor dit project is de regeling voor teruglevering van stroom aan het netwerk. Onder de huidige regels is dat alleen voordelig als de elektriciteit op het eigen dak wordt opgewekt. Dan mag de huiseigenaar de geleverde stroom salderen met elektriciteit die hij betrekt van het energiebedrijf. Zodra de zonnepanelen op een ander dak liggen, is deze constructie niet mogelijk.

Op dit punt moet het Energieakkoord uitkomst bieden. Daarin is afgesproken dat collectief energie opwekken financieel haalbaar moet worden door een belastingkorting. Binnenkort wordt de uitwerking van het akkoord verwacht.
 
Afspraak: Meer windenergie en de mogelijkheid voor burgers daar geld in te steken
Initiatief: De Windcentrale
Vorig jaar was de Windcentrale het grootste crowdfundingproject in ons land. Zo’n 5.500 huishoudens kochten gezamenlijk voor 7 miljoen euro twee windmolens. De twee windturbines, de Jonge Held en de Grote Geert in de buurt van Delfzijl, leveren de kopers van de aandelen – de zogenoemde Winddelen – de komende 12 tot 20 jaar kosteloos stroom. Per Winddeel van 350 euro ontvangt een Winddeler zo’n 500 Kilowattuur (Kwh) per jaar. Ter vergelijking: een gemiddeld gezin verbruikt circa 4.000 Kwh per jaar.

Vanwege het succes heeft de Windcentrale de inschrijving geopend voor nieuwe molens. De nieuwe Winddelen gaan ergens tussen de 200 en 550 euro per stuk kosten. Het project vereist wel een lange adem: het duurt circa 16 jaar voor de investering is terugverdiend.
 
Afspraak: Stimuleer de woningisolatie om 1,5 procent energie per jaar te besparen
Initiatief: Buurtvereniging bundelt de inkoop van woningisolatie
De meest effectieve manier om duurzamer te worden, is door minder energie te verbruiken. In de Nijmeegse wijk Weezendonk zijn bewoners al enkele jaren gezamenlijk bezig hun woningen uit de jaren zeventig beter te laten isoleren. Vorig jaar heeft bijna één op de vijf huiseigenaren ingetekend op het samen inkopen van spouwmuurisolatie, dubbel glas en andere maatregelen om de stookkosten te verlagen. En het wooncomfort te verhogen. Door deze werkwijze konden de bewoners betere prijzen bedingen bij de leveranciers en gezamenlijk subsidie aanvragen