Het onlangs gesloten Energieakkoord staat bol van grote ambities die ver van de burger af staan. Toch zijn er ook praktische en lokale duurzame initiatieven. Zo stoken de bewoners van een appartementencomplex in Rozenburg voortaan deels op synthetisch aardgas. 
 
Een van de problemen van duurzame energieopwekking door middel van windmolens en zonnepanelen is het goed afstemmen van het aanbod op de actuele vraag. Denk aan windturbines die ‘s nachts draaien, wanneer de stroombehoefte laag is. Omdat stroom niet kan worden opgeslagen, moeten die windmolens in het slechtste geval worden stilgezet. Hierdoor kunnen deze dure molens niet optimaal worden benut.

Stroom omzetten in gas
Een oplossing voor dit probleem is om de stroom om te zetten in gas dat vergelijkbaar is met het aardgas uit Slochteren. Gas kan immers wel worden opgeslagen. Energiekennisbedrijf DNV Kema uit Groningen gaat in samenwerking met netwerkbeheerder Stedin in Rozenburg laten zien dat deze opslagmethode toekomst heeft.

Harm Vlap, senior specialist duurzaam gas bij DNV, legt uit hoe het werkt. ”Vanaf december zetten we twee containers met generatoren neer op een sportveldje in Rozenburg. In de eerste container wordt met de opgewekte elektriciteit waterstof uit water geproduceerd. In de andere container wordt de waterstof vervolgens omgezet in synthetisch aardgas. Dat gas gaat naar de ketel die is aangesloten op het flatgebouw”, aldus Vlap. “We hadden het gas dat wordt opgewekt ook hier in Groningen kunnen bijmengen met het conventionele aardgas, maar dan kun je bewoners er minder makkelijk van overtuigen dat deze methode echt werkt.”

Ander gas
De bewoners merken niets van het andere gas. Het grootste deel zal worden gebruikt voor de verwarming van de appartementen. De rest gaat naar hun gasfornuis. De bewoners hebben zelfs een voordeel. Ze hoeven niet te betalen voor het gas. Hun gasrekening zal gedurende het vijfjarige project, dat deels wordt gesubsidieerd door de overheid, honderden euro’s lager uitvallen. Niet verwonderlijk dus dat DNV alleen maar positieve reacties hebben gehad.

Rendement verhogen
Bij de omzetting van stroom naar gas (Power-to-Gas of P2G) gaat nu nog een deel van de energie verloren. Vlap: “Het rendement is nu 60 tot 70 procent. De uitdaging is om het rendement verder te verhogen. Dat is een van de zaken waar we nog aan werken.”
P2G staat nog in de kinderschoenen, maar wordt gezien als een goede manier om de capaciteit van windmolens en zonnepanelen optimaal te benutten. Ook in Duitsland en Denemarken wordt op grotere schaal met deze technologie geëxperimenteerd.