De Fed verraste de financiële markten door nog niet te ‘taperen’. Wat zijn de gevolgen van dit besluit? Chief economist Léon Cornelissen denkt dat de Fed voorzichtig blijft opereren. Voor risicovollere beleggingen als aandelen en high-yield-obligaties is dit positief. 
 
·         Krap begrotingsbeleid en gestegen hypotheekrente hoofdredenen voor

          terughoudendheid

·         Trager verloop ‘tapering’ positief voor aandelen en hoogrentende obligaties

·         Grotere volatiliteit door sterke focus op macro-economische data

·         Geloofwaardigheid Fed loopt deukje op

Ben Bernanke had een verrassende boodschap. Wat zijn de redenen om nog niet van start te gaan met de afbouw van de obligatieaankopen?

“De Fed blijkt nu toch meer bevestiging te willen zien van het economisch herstel. De beslissing is genomen tegen de achtergrond van een neerwaartse bijstelling van de economische groeiprognoses voor dit en volgend jaar. Die waren aan de hoge kant. Juist doordat de Fed de groei hoger inschatte dan veel marktpartijen, verwachtte men dat de Fed zou beginnen met taperen. Bernanke noemde in zijn toelichting de onzekerheid rond de overheidsbegroting en de gestegen hypotheekrente als factoren om voorzichtig te zijn. Waarschijnlijk zijn de meningen binnen de Fed sterk verdeeld en sloeg de balans net deze kant uit.”

Hoe zie je Fed de komende tijd opereren?

“Uitstel betekent nog geen afstel. Het is alsof de tandarts je afspraak afzegt. Daar kun je blij mee zijn, maar later zit je alsnog in die stoel. Ik denk wel dat de Fed aan de voorzichtige kant blijft in het proces van tapering. Dat de groeiprognoses zijn verlaagd is terecht. Ik vind de verwachte groei voor volgend jaar nog steeds aan de hoge kant. De kans is groot dat de Fed dit jaar alsnog de obligatieaankopen begint af te bouwen. De consensusverwachting is december, maar het kan ook eind oktober worden. Bernanke hield de deur hiervoor nadrukkelijk open.”

De financiële markten reageerden positief op het besluit. Aandelen en obligaties lieten koersstijgingen zien. Wat betekent een trager verloop van ‘tapering’ op de langere termijn?

“Het betekent ook voor de langere termijn een opsteker voor risicovollere beleggingen zoals aandelen en high-yield-obligaties. Er blijft meer geld richting deze markten stromen. Ook voor beleggingen in de opkomende markten is het gunstig. Het zal de uitstroom uit die markten afremmen. Behalve dan uit de landen die kampen met structurele problemen.”

Trager verloop ‘tapering’ opsteker voor aandelenmarkten

“Onze neutrale visie op aandelen wijzigen we niet. Behalve een trager verloop van de tapering is ook de afnemende onrust in het Midden-Oosten positief voor aandelen. Maar de onzekerheid rond de Amerikaanse overheidsbegroting blijft nog wel even spelen en de verwachte winstgroei in het bedrijfsleven rechtvaardigt geen grote koersstijgingen.”

Eerder leek het erop dat de Fed de financiële markten wilde voorbereiden op het besluit van vandaag. Nu kwam er toch een onverwacht besluit. Hoe moeten we dit interpreteren? Zal de Fed vaker verrassen?

“Je moet rekening houden met toenemende volatiliteit op de aandelenmarkten. Het is nu nog duidelijker dan voor dit besluit dat de Fed het beleid sterk laat afhangen van de macro-economische cijfers. Mee- en tegenvallers kunnen de koersen dus sterk beïnvloeden. Verder heeft de geloofwaardigheid van de Fed toch wel een deukje opgelopen. Ze hebben de markten op het verkeerde been gezet.”