De opkomst van mobiel internet heeft het leven een stuk gemakkelijker gemaakt. Daar plukken veel bedrijven de vruchten van. Voor andere was het beter als alles bij het oude was gebleven.

De mobiele telefoon is voor veel mensen niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. In een onderzoek van de Britse krant de Daily Mail gaf een op de vijf Britse jongeren zelfs aan liever een dag zonder eten dan zonder mobiele telefoon door te brengen. De mobiele revolutie creëert nieuwe kansen voor sommige bedrijven. Een goed voorbeeld daarvan zijn online winkelbedrijven zoals Amazon.com en eBay. Dankzij mobiel internet hebben mensen tegenwoordig dag en nacht een winkel op zak. In 2012 bereikten de mobiele verkopen van eBay al een niveau van 13 miljard dollar (10 miljard euro) en de online handelsplaats verwacht dat die omzet dit jaar nog met de helft zal stijgen. 
 
Lokale reclame
Voor een bedrijf als Google is er door de mobiele revolutie een compleet nieuw advertentiekanaal ontstaan. De onderneming heeft de leidende positie op de markt voor internetreclame namelijk doorgetrokken naar mobiel internet. Het kleine scherm maakt mobiele telefoons minder geschikt voor het soort advertenties dat wordt gebruikt voor de ouderwetse computermonitor, maar daar staat tegenover dat er steeds beter locatiegebonden reclame gevoerd kan worden. Daarbij wordt bijvoorbeeld automatisch een digitale coupon gestuurd voor een gratis tweede pizza naar iedere mobiele gebruiker die net langs het restaurant loopt.
 
Mobiel als routevinder
De groeiende populariteit van mobiele diensten en draadloos communiceren speelt echter lang niet alle bedrijven in de kaart. Dezelfde technologie die het voor de pizzeria mogelijk maakt om passanten via een speciale aanbieding naar binnen te lokken, zet makers van navigatieapparatuur zoals TomTom deels buiten spel. Met gratis diensten zoals Google Maps verandert de mobiele telefoon in een routevinder. Hierdoor zijn traditionele navigatieapparaatjes in veel gevallen overbodig geworden. Door het wegvallen van deze markt werden ondernemingen zoals TomTom gedwongen om zich te richten op andere activiteiten, zoals de verkoop van kaartinformatie of het leveren van inbouwnavigatiesystemen aan autoproducenten.

Wel de kosten, niet de opbrengsten
Andere opvallende verliezers zijn de telecombedrijven. Deze ondernemingen moeten diep in de buidel tasten voor het gebruik van UMTS-frequenties die gebruikt worden voor mobiele communicatie. Alleen al in Nederland leverde de veiling van enkele frequenties die nodig zijn voor 4G telefonie – de technische naam voor de volgende generatie mobiele internetdiensten – vorig jaar 3,8 miljard euro op. Daarvan betaalde KPN 1,35 miljard en dat bedrag was zo groot dat de onderneming de dividenduitkering moest verlagen. Bovendien moeten telecombedrijven ook investeren in de bouw van zendmasten en andere apparatuur. Hierdoor dragen ze het grootste deel van de kosten van de mobiele revolutie, terwijl een groot deel van de opbrengsten bij andere bedrijven terechtkomt.

De genoemde financiële instrumenten zijn bedoeld om de lezer te voorzien van informatie, maar geen aanbeveling om financiële instrumenten te kopen of verkopen.