Met het einde van goedkoop geld in de VS in zicht zijn opkomende markten nog niet teruggekeerd naar de normale situatie. Sommige beleggers maken zich zorgen dat er de afgelopen jaren te veel geld in de obligatie- en aandelenmarkten is gestroomd. Is het nu gedaan met de aantrekkelijke rendementen voor beleggers?
   
Wat zijn de vooruitzichten voor schuldpapier uit opkomende markten?
Maurice Meijers, portefeuillemanager bij Robeco, besprak zijn vooruitzichten voor schuldpapier uit opkomende markten tijdens een presentatie. Deze vooruitzichten zijn negatiever dan zes maanden geleden, maar hij geeft aan dat opkomende markten nog steeds interessant zijn.

"Naast de zwakkere fundamentele cijfers is er sprake geweest van sociale onrust in Brazilië, Zuid-Afrika en Turkije. De omgeving van opkomende markten verandert," zegt Meijers. "We spreken niet meer over de BRIC-landen, maar richten ons op de 'Fragile Five': Zuid-Afrika, Indonesië, India, Brazilië en Turkije. Deze landen hebben een vrij groot tekort op de lopende rekening, dat moet worden gefinancierd door buitenlands kapitaal. In het verleden was dit geen probleem, want er was genoeg geld in omloop. Maar met de naderende wijziging in het Fed-beleid zijn beleggers zich zorgen gaan maken. Deze landen zijn kwetsbaar geworden."

Er zijn echter ook landen die de problemen van de 'Fragile Five' niet delen: "Er zijn ook opkomende landen met sterke fundamentele factoren. Taiwan en Zuid-Korea hebben bijvoorbeeld valuta’s die in waarde stijgen. Fundamentele factoren zijn weer belangrijk geworden."

'Waarom zo negatief over opkomende markten, terwijl we positiever worden over volwassen markten?'

Meijers maakt een vergelijking tussen de huidige situatie en de Azië-crisis van 1997. Volgens hem zijn er weliswaar overeenkomsten, maar zijn de verschillen groter. "In beide gevallen was een koerswijziging van de Amerikaanse centrale bank de aanleiding van de crisis: het einde van goedkoop geld. En er zijn meer overeenkomsten. Zo zijn in sommige opkomende landen de tekorten op de lopende rekening ook nu een probleem en vonden beide crises plaats na een instroom van kapitaal."

"Toch ben ik positiever over de huidige situatie. De valuta's van opkomende markten hebben nu flexibele wisselkoersen. Waardedaling van hun eigen munten is nu precies wat deze landen nodig hebben. Volgens de verbeterde vooruitzichten voor groei in Europa en de VS, gaat een valutadaling van 20% hun export aanzienlijk helpen. Daarnaast hebben opkomende landen grote buitenlandse reserves opgebouwd die als oorlogskas kunnen dienen."

Hij sluit af met een retorische vraag: “Waarom zo negatief over opkomende markten, terwijl we positiever worden over volwassen markten?" Hij vat de huidige situatie samen: "Dit is een heel ander tijdperk."

'Landenallocatie - de belangrijkste manier voor extra rendement'

Meijers bespreekt de zorgen van beleggers over kapitaaluitstroom: "Veel van het geld dat in opkomende markten is gestoken, is ’sticky money’, ofwel geld dat niet snel wegstroomt. Het maakt deel uit van de wereldwijde verandering in de wegingen binnen beleggingsportefeuilles. Institutionele beleggers zoals pensioenfondsen beleggen meer geld in opkomende markten. Ze verkopen niet. Sterker nog, veel pensioenfondsen beleggen nu nog steeds niet in schuldpapier van opkomende markten, maar hebben hier wel interesse in. De huidige weging van deze soort obligaties is slechts 2%. Er is uitstroom geweest, maar dat was maar tijdelijk. Er is geen massale vlucht."

Meijers sluit zijn presentatie af met een advies en een samenvatting van zijn beleggingsstrategie: "Nu de periode van goedkoop geld op zijn eind loopt, moeten opkomende markten zichzelf herontdekken. Ze moeten structurele hervormingen doorvoeren. Politiek kapitaal, zou ik zeggen. Dat is waar we ons op richten met factoren op gebied van milieu, mens en goed bestuur. We leggen meer nadruk op de keuze van individuele landen. Dat is onze belangrijkste manier voor extra rendement."

'Er is uitstroom geweest, maar dat was maar tijdelijk. Er is geen massale vlucht'


De onderstaande tabel laat de drie favoriete landen zien van Maurice Meijers voor schulden uit de opkomende landen.
Land

RedenenMexico

De juiste soort hervormingen kan de weg vrijmaken voor een nieuw groeipad
Maleisië
Ze kunnen hun economische model opnieuw op touw zetten
Colombia
Kansen op een vredesakkoord met de FARC