De Europese crisis heeft de beleggingsportefeuille van de Nederlandse particuliere beleggers niet onberoerd gelaten. Schuldpapier en aandelen werden afgebouwd. Beleggingsfondsen kregen een prominente plek in de portefeuille.

Ruim 90 miljard hebben particuliere beleggers in Nederland momenteel in hun beleggingsportefeuille, zo blijkt uit een inventarisatie* van de Nederlandsche Bank (DNB). De centrale bank zette onlangs de beleggingen van particulieren over de afgelopen drie jaar op een rij. Een periode die niet toevallig start aan het begin van staatsobligatiecrisis, toen Griekenland niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen. Een onzekere periode die zijn weerslag had op de beleggingen van particulieren, zo blijkt uit de cijfers.
De omvang van de portefeuilles van Nederlandse particuliere beleggers nam per saldo af in deze periode. Tussen januari 2010 en juni van dit jaar verkochten beleggers circa 14 miljard euro aan beleggingen. Door tussentijdse koersstijgingen nam het totale vermogen effectief af met 7 miljard euro.

Met name gedurende het slechte beursklimaat tussen medio 2011 en medio 2012 verkochten Nederlandse particulieren veel van hun beleggingen. Portefeuilles werden vooral ontdaan van obligaties, maar ook van aandelen en beleggingsfondsen. Aan het eind van 2012 hadden Nederlandse particulieren – zo becijfert DNB – voor 3 miljard aan aandelen en zo’n 13 miljard aan schuldpapier verkocht. De opbrengst belandt vooral op spaarrekeningen. Ruim 1,2 miljard euro per maand werd in die periode door huishoudens gespaard. Gemiddeld 600 miljoen euro per maand meer dan het gemiddelde spaarbedrag in de anderhalf jaar daarvoor.  
 
Overstap naar beleggingsfondsen
Als Nederlandse particulieren de financiële markten weer betreden, dan is dat voornamelijk om beleggingsfondsen te kopen. De portefeuille van Nederlandse beleggers bestond in juni van dit jaar voor ruim de helft uit participaties in beleggingsfondsen. Bij elkaar circa 47 miljard euro. Het gaat daarbij vooral om aandelenfondsen (25 miljard euro), gevolgd door obligatiefondsen (12 miljard euro). Het overige is belegd in onder andere gemengde fondsen, vastgoedfondsen en geldmarktfondsen.
De onderzoekers van DNB benadrukken dat het belang van beleggingsfondsen in de portefeuille mede is opgelopen door behaalde koerswinsten. Sinds 2010 werd hierdoor per saldo 4,5 miljard euro aan de portefeuille met beleggingsfondsen toegevoegd.
 
*www.dnb.nl/binaries/Huishoudens%20bouwen%20hun%20effectenportefeuille%20af_tcm46-298775.pdf