De trend dat alle maakindustrie naar China verhuist, lijkt voorbij. Steeds meer bedrijven, zoals makers van luxe jachten en houtkachels, willen dichter bij hun klanten zitten. En, minstens zo belangrijk: de lonen in China zijn flink gestegen.

Een op de tien Nederlandse bedrijven die spullen in lagelonenlanden maken, wil een deel van de productie weer terughalen naar eigen land. Het kabinet en de bonden juichen deze trend - die reshoring wordt genoemd - uiteraard toe. Reshoring, het tegenovergestelde van offshoring, leidt immers tot meer werkgelegenheid in Nederland.

De redenen om de productie terug te halen, zijn divers. Sommige bedrijven vinden dat de loonkosten in Azië en Oost-Europa te hard zijn gestegen. Andere klagen over matige kwaliteit, hoge transportkosten en de moeizame communicatie. En veel ondernemers willen dat de productie dichter bij hun klanten plaatsvindt. Dat maakt het mogelijk om sneller te reageren op verandering van de vraag.

Doorgaans is de beslissing gebaseerd op een combinatie van factoren, maar voor de volgende bedrijven was de reden heel duidelijk:

Loonverschil niet groot genoeg meer
Capi Europe heeft de productie van tuinsierpotten overgeheveld van China naar Tilburg. Volgens het bedrijf zijn de loonkosten in China te hoog geworden om bijvoorbeeld de transportkosten te compenseren. Capi heeft ook steun van de overheid gekregen om de verhuizing mogelijk te maken. Een deel van het werk wordt gedaan door werknemers van de Sociale Werkvoorziening.

Dichter bij de klant
Interfocus, fabrikant van onder meer houtkachels, heeft de productie teruggehaald uit Tsjechië. De Brabantse haardenmaker vond de afstand van de fabriek tot de klant problematisch worden. Zo moest Interfocus, maker van Barbas open haarden, grote voorraden aanhouden om snel te kunnen leveren. Nu de productie naar Nederland is verplaatst, is dat niet meer nodig. Kachels worden op maat gemaakt nadat de klant ze heeft besteld.

Communicatieproblemen
Met name de productie van hoogwaardige goederen die in Europa worden verkocht, zal deels terugkeren naar Nederlandse bodem. Zo is K&M Yachtbuilders Makkum gestopt met de productie van polyester schepen in Turkije. Communicatieproblemen stonden een succesvolle samenwerking in de weg. De luxe jachten worden weer volledig in Nederland gebouwd.

Steun lokale werkgelegenheid
Gemeenten kunnen bedrijven een duwtje geven om hun productie naar Nederland te halen. Zo wil de gemeente Rotterdam dat leveranciers ook zorgen voor werkgelegenheid in Rotterdam. De gemeente heeft bijvoorbeeld werknemers van de Sociale Werkvoorziening gedetacheerd bij Ferro-Fix, bouwer van fietsenstallingen en ondergrondse vuilcontainers. De gemeente steunt Ferro-Fix door producten van deze onderneming af te nemen. De reshoring-trend betekent niet dat Chinezen en Vietnamezen direct voor hun baan hoeven te vrezen. Veel bedrijven die aan reshoring doen, blijven bepaalde onderdelen bestellen in landen waar de lonen een stuk lager liggen. Aan de andere kant leidt reshoring ook lang niet altijd tot meer werkgelegenheid in Nederland. Philips haalde een aantal jaar geleden de productie van scheerapparaten terug naar Drachten. Robots doen het meeste werk in de Friese fabriek.