Duurzaam beheer van de toeleveringsketen voor elektronische apparatuur wordt steeds belangrijker. Niet alleen de levensduur van elektronische producten is notoir kort, er zijn ook steeds meer zorgen over elektronisch afval, controversiële arbeidsomstandigheden, het gebruik van chemicaliën en de hoeveelheid energie die elektronica gebruiken bij de eindconsument. Een ontwikkeling om goed rekening mee te houden bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Kwetsbare reputaties
Het toegenomen belang van duurzaamheid in de sector heeft een aantal oorzaken. Ten eerste worden veel producten en hun grondstoffen geproduceerd in lagelonenlanden, waardoor ondernemingen te maken hebben met niet-Westerse milieunormen en omstandigheden in de keten. Ten tweede worden ondernemingen geconfronteerd met het feit dat informatie over incidenten of slechte omstandigheden binnen de kortste keren wereldwijd verspreid is via sociale media en internet. Dit geeft dus een reputatierisico dat meegewogen moet worden in een beleggingsbeslissing.

Druk van de consument
Ook consumenten verwachten meer op het gebied van verantwoord ondernemerschap. Voor ondernemingen, vooral internationale ondernemingen met een bekende merknaam, is het dus van belang dat algemeen geaccepteerde normen worden gevolgd, ook in de keten. De vooruitgang op dit vlak is wisselend.

Korte levensduur wordt niet aangepakt
Een probleem dat we als beleggers ook zien, is de korte levensduur van elektronische producten. Dit is niet in het belang van de consument, en belastend voor het milieu. Hoewel er verschillende mogelijkheden zijn om hier iets aan te doen, zoals het verstrekken van garantie of reserveonderdelen, doen ondernemingen nog maar weinig om de footprint van hun producten terug te brengen. Recente trends wijzen juist sterk in tegengestelde richting. Dit is onder andere te wijten aan de snelle ontwikkeling van nieuwe producten, waardoor ondernemingen geen belang hebben bij verlenging van de levensduur.

Er zijn echter ook positieve uitzonderingen. Zo is Apple een programma gestart, waarbij oude iPhones kunnen worden ingeleverd. Deze worden dan gecontroleerd, en waar nodig gerepareerd, en tegen gereduceerd tarief weer aan klanten (vaak in andere markten) aangeboden.

Conflictvrije mineralen
Een andere belangrijke kwestie is de winning van mineralen in conflictgebieden, zoals coltan. Deze stof is elementair in de productie van elektronische apparatuur als gsm’s of spelletjescomputers, maar is zeer zeldzaam. Een groot deel van de wereldvoorraad bevindt zich in Congo, waar mijnwerkers tegen zeer lage lonen en onder erbarmelijke omstandigheden erts winnen. Vruchtbare gronden veranderen daardoor in een soort kraters, de voedselvoorziening stagneert en veel kinderen gaan niet meer naar school.

Sinds het begin van deze eeuw hebben de VN en NGO’s de bewustwording hiervan in gang gezet en het winnen van mineralen in conflictgebieden staat sindsdien op de agenda van de elektronica-industrie. Deze onderneemt nu specifieke acties om te bevestigen dat de toeleveringsketens 'conflictvrij' zijn, maar dit betreft nog maar enkele materialen en locaties. Het is belangrijk dat de reikwijdte van deze activiteiten wordt uitgebreid. Daarnaast geldt dat schaarse materialen ook steeds duurder worden. Het is dus in het belang van de elektronica-ondernemingen - en beleggers in deze bedrijven - om te zoeken naar meer duurzame alternatieven.

Energie-efficiency verbetert wel
Toch zijn er ook terreinen waarop wel duidelijk vooruitgang wordt geboekt. Elektronicaondernemingen hebben de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor energiezuinige producten. Gedreven door de behoefte van de klant maken ze steeds lichtere producten. Ook verbruiken de processoren voor elektronische apparaten steeds minder energie om de levensduur van batterijen te verlengen. Deze processortechnologie wordt in toenemende mate ook in datacenters gebruikt, om ook daar het energie verbruik terug te dringen.

Omdat deze factoren direct van invloed zijn op reputatierisico en vraag naar de producten is het belangrijk electronicaproducten op deze factoren door te lichten; en daardoor een betere beleggingsbeslissing te nemen.

Eerder verschenen in het Financieele Dagblad