‘Beelden zeggen meer dan 1000 woorden’. Een bekend spreekwoord, dat ook zeker van toepassing is op economische data. In de grafiek hieronder staan de jaar-op-jaar groeicijfers afgebeeld van een flink aantal Europese landen. Let vooral op het algemene beeld dat de grafiek schetst. Alle lijntjes lopen de laatste kwartalen omhoog, een teken dat de Europese economie in herstel is.Spaghetti-grafiek
Die centrale boodschap lijkt echter niet altijd even duidelijk naar voren te komen. Dit heeft onder meer te maken met de neiging van beleggers, economen, etc. om meteen diep in de ‘spaghetti-grafiek’ te duiken om de groeicijfers zo goed mogelijk te doorgronden. Nu begrijp ik dat wel, omdat het ook zinvol is om te weten waar de groei in elk land nu precies vandaan komt. Neem bijvoorbeeld Nederland, waar de groei in het laatste kwartaal van 2013 veel hoger uitkwam dan verwacht.

Leaseauto’s en subsidies
Analyse leert dat dit vooral het gevolg was van een flinke groei van de investeringen in zuinige leaseauto’s die in 2013 nog profiteren van aantrekkelijke subsidies.

En zo is er voor elk land wel aan te geven waar de groei nu precies vandaan kwam en op welke punten dit afwijkt van de verwachtingen in de markt. In Duitsland namen de exporten sneller toe dan werd aangenomen, terwijl het in Frankrijk juist de bedrijfsinvesteringen waren die zorgden voor een beter dan verwacht groeicijfer. Allemaal hele zinnige informatie, zolang het overkoepelende beeld maar niet uit het oog wordt verloren. Er is in veel landen weer sprake van positieve economische groei.

We kijken maar al te graag naar voren
Een tweede, begrijpelijke reden waarom de conclusie dat het beter gaat, vaak niet expliciet wordt getrokken, is omdat we maar al te graag naar voren kijken. En dan blijkt al snel dat het herstel van Europa nog allesbehalve solide is. De schuldenberg van overheden is nog altijd groot. Dat betekent dat in veel landen bezuinigen een speerpunt van het economische beleid blijft. Tegelijkertijd is de werkloosheid hoog en is er nog altijd sprake van deflatiegevaar. Tel daarbij op, dat in andere delen van wereld, zoals opkomende landen, ook niet alles koek en ei is en het wordt duidelijk dat Europa nog een lange weg te gaan heeft.

Eerste stap is gezet
Maar, ook die lange weg moet je ergens beginnen. En de jongste groeicijfers vormen wat dat betreft een mooi startpunt. De eerste stap is gezet. Soms mag herstel gewoon herstel zijn, niets meer of minder.