De Olympische Spelen, bomaanslagen, omstreden anti-homowetgeving en onrust over de mensenrechtensituatie... Rusland is volop in het nieuws. Hoe staat deze grootmacht er eigenlijk economisch voor en wat zijn de kansen voor beleggers?

De schijnwerpers staan de laatste maanden volop gericht op Rusland. Dit komt niet alleen door de naderende Olympische Spelen, maar ook door de benarde mensenrechtensituatie. Wat is de impact van de veelal negatieve berichten op de economische groei? En hoe staat de Russische economie ervoor? Rob Schellekens, specialist opkomende markten bij Robeco, geeft antwoord op zes brandende vragen.

1. Sotsji staat voor de deur. Vormen de Olympische Spelen een cashcow voor Rusland?
"Rusland zal wel profiteren van extra investeringen in de infrastructuur en aantrekkend toerisme, maar de impact van zulke mega-evenementen is doorgaans beperkt. Het WK Voetbal in Zuid-Afrika, in 2010, leidde tot slechts 0,5 procent extra economische groei, uitgesmeerd over enkele jaren. De Olympische Spelen in Sotsji zullen naar verwachting ook in die buurt komen."

2. Hoe staat de Russische economie er eigenlijk voor?
"Net als in andere opkomende markten is de economische groei de laatste jaren wat afgevlakt. Dat komt onder andere door afzwakkende investeringen en een lagere export. Over 2013 was de economische groei van Rusland 1,3 procent. Maar het groeitempo zal dit jaar waarschijnlijk licht versnellen, naar circa 2 à 2,5 procent, dankzij redelijke stabiele consumentenbestedingen en toenemende investeringen. Maar dit blijft nog altijd ver onder het gemiddelde van de afgelopen jaren."

3. Wat is de invloed van de mensenrechtensituatie op de economie?
"Het is lastig om een verband te leggen tussen beide zaken. Binnen de groep landen waarvan men zegt dat mensenrechten worden geschonden, zijn grote verschillen te zien: sommige landen hebben een lage economische groei en andere landen juist een hoge groei."

4. Wat zijn de sterke kanten van Rusland?
"Rusland heeft een overschot op de lopende rekening en een relatief lage staatsschuld. Verder heeft Rusland internationale reserves van 500 miljard dollar, ongeveer 25 procent van haar BNP. Een ander pluspunt is de grote rijkdom aan gas, olie en steenkolen. En dan is er nog de sterke consumentenmarkt: Rusland telt 143 miljoen inwoners, de werkloosheid is er relatief laag en de inkomens stijgen per saldo. Dat maakt het land aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven. Rusland speelt daar slim op in, door sommige regio's als economische zone aan te wijzen. In die gebieden krijgen bedrijven extra voordelen, zoals lagere belastingen, betere douanefaciliteiten en een vereenvoudigde administratieve regelgeving. Dat heeft effect. Zo hebben inmiddels bijna alle autofabrikanten productiefaciliteiten rond Sint-Petersburg opgezet, alsmede elektronicagigant Samsung in Kaluga, net buiten Moskou.”

5. En wat zijn de zwakke kanten?
"Rusland voert hervormingen door die de economie moeten versterken, maar er moeten nog belangrijke stappen worden gezet. Het land zou er tevens goed aan doen om te blijven werken naar een effectiever, transparanter rechtssysteem en een stabiel(er) belastingstelsel. Ook zijn er verbeteringen in de infrastructuur nodig, en zou meer aandacht voor het midden- en kleinbedrijf een verstandige zet zijn van de overheid. Verder is het voor de economische ontwikkeling belangrijk dat Rusland haar economie meer diversifieert en een verschuiving maakt van olie- en gasproductie naar productie van goederen met een hogere toegevoegde waarde."

6. Is Rusland aantrekkelijk voor beleggers?
"De waardering van Russische aandelen is aantrekkelijk: voor een gemiddeld aandeel betaalt de belegger op dit moment 5 tot 5,5 keer de winst. Bij andere opkomende markten is dat dubbel zoveel. Ook zijn de dividendbetalingen hoog. Dit gegeven, in combinatie met een potentieel voor verdere hervormingen, maakt dat de Russische markt aantrekkelijk is voor beleggers."

Beleggen in Rusland?
Ga naar onze productselector en daar vindt u informatie over verschillende Robecofondsen die deels in Rusland beleggen, zoals Robeco Emerging Markets Equities (8,0% belegd in Rusland per 31-12-2013) en Robeco Emerging Stars Equities (13,3% belegd in Rusland per 31-12-2013).

De genoemde financiële instrumenten zijn bedoeld om de lezer te voorzien van informatie, maar geen aanbeveling om financiële instrumenten te kopen of verkopen.