Rusland heeft de Krim geannexeerd, bouwt een troepenmacht op aan de oostgrens van Oekraïne en wordt uit de G8 gezet. Chief economist Léon Cornelissen vindt de situatie toch niet alarmerend. Nog altijd is verdere escalatie van het conflict naar zijn mening onwaarschijnlijk.

Escalatie blijft onwaarschijnlijk.
“De spanning neemt af. Dat komt doordat de annexatie bijna geweldloos is verlopen en het Westen heeft gekozen voor milde sancties. Hieruit blijkt dat men aan beide kanten erop uit is om de situatie niet te laten escaleren. Zowel Europa als Rusland is daar niet bij gebaat. Het zou te veel economische schade met zich meebrengen”, aldus Cornelissen. Het hoofdscenario omschrijft hij als een patstelling, die rust brengt voor de financiële markten.

“Russische aandelen en obligaties hebben flinke koersdalingen laten zien. De roebel is verzwakt. Maar de wereldwijde aandelenmarkten trekken zich weinig aan van de onrust in dit deel van Europa. Misschien moet je zelfs zeggen dat marktpartijen te weinig rekening houden met de grote gevolgen als het conflict toch escaleert. Dat maakt de markten kwetsbaar.”

Minder gunstig scenario
Cornelissen vindt dat je als belegger ook rekening moet houden met een minder gunstig scenario. “Het is moeilijk om in het hoofd van Poetin te kijken. Mogelijk stuurt hij bij onrust in Oost-Oekraïne aan op een deling van het land. In de onstabiele situatie in Transnistrië kan hij aanleiding vinden om militair in te grijpen. Dan zal het Westen meer moeten doen, zoals het opleggen van handelssancties. En maatregelen nemen tegen een grotere groep van individuen rond Poetin. Een dergelijke verdere escalatie zal zeker negatief uitpakken voor de wereldwijde aandelenmarkten. Ook zullen dan de prijzen van olie, goud en Amerikaanse staatsobligaties stijgen. Duitse staatsleningen zullen er niet of veel minder van profiteren. De ultieme ‘veilige haven’ is dan de VS, omdat Europa afhankelijk is van Russisch aardgas. De dollarkoers zal oplopen.”

Beperkte ruimte voor Poetin
Maar vooralsnog is dit scenario in de ogen van de econoom niet erg waarschijnlijk. De dreiging van zwaardere sancties beperkt de ruimte voor Poetin om de zaak op de spits te drijven. “Poetin is afhankelijk van de mensen om hem heen. Als deze worden geraakt door beslaglegging op tegoeden in het buitenland of door een handelsboycot, loopt Poetin de kans aan de kant geschoven te worden. Concerns als Gazprom en Rosneft zijn nu nog niet getroffen door sancties, maar als dat wel gebeurt en de economische situatie in Rusland verder verslechtert, dan verliest Poetin al snel draagvlak voor zijn politiek.”

Kapitaalvlucht
Dit jaar is tot nu toe 70 miljard dollar het land uitgestroomd. Die kapitaalvlucht treft de Russische economie, die toch al te maken heeft met een teruglopende groei. De groeiprognoses worden naar beneden bijgesteld en sommigen houden zelfs rekening met een recessie. Cornelissen: “Rusland is kwetsbaar. Ze zouden er verstandig aan doen om aan te sturen op een deal waarbij het Westen toezegt dat Oekraïne niet in de Europese Unie en de Navo komt en Rusland afziet van de Krim. Maar waarschijnlijk komt zo’n deal er niet, ook niet na de Oekraïense presidentsverkiezingen op 25 mei. De komende tijd houden we waarschijnlijk de huidige patstelling en dat is rustgevend voor de financiële markten.”