Duurzaam beleggen is een langetermijntrend die geleidelijk uitgroeit tot een belangrijke vorm van vermogensbeheer, zegt Michael Baldinger, CEO van RobecoSAM.

Duurzaam beleggen is tegenwoordig niet meer gebaseerd op idealen of het verlangen naar een goed gevoel, maar op harde feiten over het leven op onze planeet in de 21e eeuw. "Onze beleggingsfilosofie is in feite gebaseerd op drie megatrends – schaarste, klimaatverandering en bevolkingsgroei", zegt Baldinger.

"Een groei naar zeven miljard mensen in 2050 zal onze manier van zakendoen veranderen", zegt Baldinger. "Duurzaamheid komt bovenaan de agenda te staan: in de maatschappij, in het bedrijfsleven en in de beleggingswereld. Bij RobecoSAM zijn we ervan overtuigd dat de kapitaalmarkten het krachtigste mechanisme zijn om wereldwijd veranderingen te bevorderen."

Drie mythes over duurzaam beleggen
Volgens Baldinger bestaan er drie hardnekkige mythes over duurzaam beleggen – het kost rendement, niemand anders doet het en het is een groene kruistocht of een soort liefdadigheid. In een recente video van RobecoSAM die al 162.000 keer is bekeken op YouTube, zijn deze mythes ontrafeld. Toch erkent Baldinger dat er nog meer duidelijkheid moet komen over het concept duurzaam beleggen.

"De grootste mythe is dat je rendement moet opofferen’, aldus Baldinger. "In de jaren 80 en 90, en dan met name in de VS, ging maatschappelijk verantwoord beleggen vooral over het uitsluiten van ondernemingen en werd gebruik gemaakt van nogal beperkte portefeuilles. Dit leidde dan tot een slechte performance."

"Sindsdien is er onderzoek gedaan, waarbij toonaangevende bedrijven op het gebied van duurzaamheid werden vergeleken met de achterblijvers. De conclusie was dat duurzame portefeuilles fors betere prestaties lieten zien. Duurzaam beleggen anno 2014 is niet te vergelijken met wat het vroeger was en dat moeten we duidelijker uitleggen."

"Voor ons is het belangrijkste bewijs dat we geld verdienen voor onze klanten. Het overgrote deel van onze fondsen behaalt positieve rendementen en presteert beter dan hun maatstaf (benchmark). De essentie van duurzaam beleggen is het leveren van rendementen op de lange termijn. Het gaat om het daadwerkelijk creëren van waarde voor alle aandeelhouders.’ En steeds meer vermogensbeheerders omarmen duurzaamheid, aldus Baldinger.

In de VS wordt één op de negen dollars duurzaam belegd
"De tweede mythe is dat niemand anders duurzaam belegt. Maar ook al is het nog geen gemeengoed, de populariteit neemt overduidelijk toe. Van alle beleggingen in pensioenen in de VS – wereldwijd de grootste markt – wordt nu één op de negen dollars duurzaam belegd. We kunnen niet meer om deze trend heen."

"In Zwitserland lag het groeitempo van duurzaam beleggen in 2012 op 50%. Het bedrag van bijna USD 50 miljard dat hier wordt beheerd in duurzame fondsen, wijst op een duidelijke trend in de juiste richting."

Het gaat niet om politieke doelstellingen, maar om financiële criteria
De derde mythe – dat duurzaam beleggen slechts een groene kruistocht zou zijn van bomenknuffelaars of een liefdadigheidsmissie ter verhoging van het 'feel good'-gehalte – is nog moeilijker te ontrafelen, zegt hij. Vermogensbeheerders richten zich bij de analyse van ondernemingen waarin ze willen beleggen, inderdaad op ESG-factoren (Milieu, Maatschappij, Ondernemingsbestuur), maar het gaat dan wel om financiële criteria en niet om politieke doelstellingen.

"Duurzaam beleggen gaat niet over groen willen zijn of liefdadigheid, maar juist om beleggingsrendementen en aandeelhouderswaarde. Het is een completere manier van beleggen", legt Baldinger uit. "We voeren net als iedereen een financiële analyse uit, waarbij we kijken naar alle gebruikelijke criteria. Vervolgens komen we met waarderingen. Daarna gaan we nog een stap verder. We kijken ook of een bedrijf veel aan vernieuwing doet en hoe ze de keten van grondstof tot eindproduct en klant beheren."

"Vooral dit zogenoemde ketenbeheer is vorig jaar van groot belang geworden na de ramp in de kledingfabriek in Bangladesh en na arbeidsproblemen in veel landen. Een belegger wil zo veel mogelijk informatie over de onderneming. En wil zijn risico's beperken, daar is niks vreemds aan."

En het zijn niet alleen grote tragedies die ernstige schade kunnen toebrengen aan de reputatie van ondernemingen. De groei van social media heeft ervoor gezorgd dat een bedrijf met problemen op het gebied van ESG-factoren getroffen kan worden door wat 'dood door Twitter’ wordt genoemd.

Dat we tegenwoordig uitgebreid kunnen berichten via sms, op Twitter, Facebook, LinkedIn of andere platformen, betekent dat zelfs ongenoegens over kleine of lokale arbeidsconflicten in een mum van tijd de hele wereld over kunnen gaan.

"We kunnen niet meer om de groeiende trend heen, waarbij morrende individuen fouten openbaar maken, of hun gram halen via social media. Niets kan meer worden achtergehouden, gewone mensen hebben steeds meer macht gekregen”, aldus Baldinger.

Klanten wensen meer invloed op hun vermogensbeheerders
Ook werknemers krijgen steeds meer invloed op de duurzaamheidsagenda, meldt Hans Rademaker, CIO bij Robeco. Tot nu toe werd de trend van duurzaam beleggen van boven bepaald en drongen overheden, toezichthouders, pensioenfondsen of directies erop aan. De laatste tijd wordt er ‘bottom up’ druk uitgeoefend en zijn het de werknemers die het van hun bedrijf vragen. En pensioenfondsdeelnemers verwachten dat bijvoorbeeld van vermogensbeheerders.

“Mensen willen weten wat er met hun geld wordt gedaan", zegt Rademaker. "Ze willen zelf meer de touwtjes in handen hebben en invloed uitoefenen, op voorwaarde dat ze uiteindelijk een zo goed mogelijk rendement krijgen. Pensioenfondsen en andere institutionele beleggers moeten aan deze vereisten voldoen."