De AEX-index schommelt nu al een tijdje rond de 400 punten. Een mooi rond getal waar de media veel aandacht voor hebben. Maar waarom is die 400 punten nu zo noemenswaardig? En wat doet zo’n mooi rond getal met beleggers?

Barrières
Begin jaren negentig hielden de onderzoekers  Donaldson & Kim zich al met deze vragen bezig. Hun vermoeden was dat beleggers zich anders gedragen wanneer een rond getal op de beurs in beeld komt. Om dit vermoeden te staven keken ze naar het koerspatroon van de toonaangevende Dow Jones Index rondom hele honderd- en duizendtallen. Wat bleek? Beleggers zien een rond getal op de beurs als een belangrijke barrière. Het duurt even alvorens beleggers de index boven een mooi rond getal uittillen. Maar als die horde dan is genomen, zakt de beurs er niet snel meer onder. Het ronde getal is nu als het ware een bodem geworden.

Dat klinkt best aannemelijk, maar is het ook te verklaren? Waarom hebben beleggers, en de media, toch zoveel aandacht voor die ronde getallen? Er zijn drie mogelijke verklaringen. Ten eerste geven analisten, of misschien beter ‘beursgoeroes’, hun voorspellingen vrijwel altijd af in hele, ronde getallen. Iemand die voorspelt dat de AEX-index dit jaar op 413,36 sluit, wordt niet echt serieus genomen. Dus zijn ronde getallen de norm en spelen op die manier mee in het gedrag van beleggers.

Mediagekte
Een tweede verklaring is dat niet (alleen) de beursgoeroes met ronde getallen werken, maar wij zelf onbewust ook. Grote kans dat een belegger die een aandeel koopt op 90 euro, stiekem aan 100 euro denkt om weer uit te stappen. Een ritje van 11% is toch best aardig. De laatste verklaring zoekt het juist bij de media die zoveel aandacht over hebben voor de ronde getallen op de beurs. Die aandacht zorgt voor een perceptie dat die ronde getallen belangrijk zijn (waarom komen ze anders op het nieuws?) en het gedrag van beleggers beïnvloeden.

De hierboven vermelde onderzoekers Donaldson & Kim zoeken de verklaring ook in media-aandacht. Naast de zeer bekende Dow Jones Index bekijken ze ook het rendementspatroon van de volslagen onbekende Wilshire Associates 5000 index. Hier zijn geen afwijkende koerspatronen te bekennen. Als er geen haan naar kraait, vormen ronde getallen geen barrières voor beleggers.

Guldens naar euro’s
Op de Nederlandse beurs hebben ronde getallen ook invloed op het gedrag van beleggers. De overgang van guldens naar euro’s eind jaren ’90 is daarvan een mooi voorbeeld. Toen de aandelenkoersen vanaf 1999 in euro’s werden genoteerd, verdwenen de oude ronde guldenbarrières als sneeuw voor de zon. Tegelijkertijd werden ronde euro getallen nu ineens als belangrijk gezien door beleggers. Beleggers laten zich al snel beïnvloeden door willekeurige ronde getallen. Het is maar dat u het weet.

Verkorte versie van een column die eerder is verschenen opwww.iex.nl