De vraag naar obligaties uit landen als Italië, Griekenland, Portugal en Spanje trekt aan. Is de eurocrisis daarmee definitief door zijn dieptepunt heen?

Afgelopen week heeft Portugal voor het eerst sinds drie jaar weer staatsobligaties uitgegeven. Ook Griekenland en Ierland maakten onlangs voor het eerst sinds jaren weer een succesvolle comeback op de kapitaalmarkt.
Het zijn niet de enige hoopgevende geluiden die klinken uit landen aan de randen van de eurozone. Spanje en Ierland hebben geen noodsteun meer nodig. Portugal wordt naar verwachting binnenkort van het infuus losgekoppeld.
Grote ratingbureaus hebben de kredietstatus van Ierland en Spanje onlangs verhoogd. In Portugal lijkt dit een kwestie van tijd, want de ratingbureaus tonen zich inmiddels ook positiever over dit land. "Het tij is gekeerd", concludeert Olaf Penninga, portefeuillemanager van het Robeco European Government Bonds-fonds.

Dalende rente
De positieve berichten vertalen zich in dalende renteniveaus in landen aan de randen van de eurozone. Dit duidt erop dat obligatiebeleggers de risico's lager inschatten en meer vertrouwen hebben dat zij hun uitgeleende geld terugkrijgen. "De landen met grote schulden zijn gaan hervormen. Dat begint nu zijn vruchten af te werpen", zegt Penninga. "Financiering is eenvoudiger geworden. Landen kampen nog steeds met tekorten, maar kunnen ze inmiddels financieren."
Dat beleggers minder huiverig zijn geworden voor staatspapier uit zuidelijke eurolanden, komt ook omdat de angst dat de eurozone uit elkaar valt, is weggeëbd. Er zijn tijdens de schuldencrisis geen eurolanden failliet gegaan en dat schept vertrouwen. Daarnaast heeft ECB-president Mario Draghi herhaaldelijk gezegd 'alles te zullen doen wat nodig is' om de euro te redden.

Zoektocht naar rendement
De interesse in staatsobligaties uit de Europese schuldenlanden wordt verder aangewakkerd door de zoektocht van beleggers naar rendement. "Het ruime monetaire beleid heeft de obligatierentes naar een zeer laag niveau gebracht en tegelijkertijd is er een heleboel geld om te investeren. Mensen zoeken betere bestemmingen voor hun geld en in de zoektocht naar rendement doen de perifere eurolanden het opvallend goed", meent Penninga. Hij verwacht dat meer beleggers zullen overstappen naar Europese staatsobligaties. "Deze categorie is nu aantrekkelijker dan vastrentende alternatieven."

Schuldenberg
Dit betekent echter niet dat de problemen in de eurozone voorbij zijn. Veel landen in de periferie kampen nog steeds met een hoge schuldenberg. En omdat er nog geen sprake is van sterke economische groei, blijft de houdbaarheid van schulden een belangrijk probleem.
Ook is de werkloosheid in veel landen nog hoog. Het werkloosheidspercentage in Portugal bedraagt 15 procent. In Spanje en Griekenland zit zelfs meer dan één op de vier mensen zonder werk.
"Risico's blijven bestaan", erkent Penninga. "Er moet nog veel gebeuren in de eurozone. We zijn nog niet vergeten wat er vóór de crisis speelde, dus we adviseren beleggers om hun posities actief te laten beheren."
Dat heeft het team van Penninga de afgelopen jaren ook gedaan. "We zijn op het juiste moment uit Griekenland en Portugal gestapt. In 2010 hadden we alle posities in Spanje gesloten en in 2011 in Italië. Maar sinds 2012 zijn we sterk overwogen in de perifere landen. Met actief beheer kun je zelfs in moeilijke tijden succesvol zijn."