“Wil je een zomers tintje aan je column geven?”, vraagt mijn collega Ellen. Natuurlijk, maar eerst moet ik nog wat kwijt. Dat is, dat ik mensen de laatste tijd zo bangig vind. In de media en ook in mijn nabijheid hoor en zie ik dit.

Er heerst angst voor politieke conflicten, voor klimaatverandering, voor Code Geel, voor vermeende islamisering, voor de pensioenen. En zo zijn er meer: angst voor stijgende rente, inflatie en daarbij ook angst om te … beleggen.

Verleden, heden en toekomst
Ik ben de laatste om te ontkennen dat de wereldgemeenschap voor grote uitdagingen staat. Is dit niet altijd al zo geweest? Politici, wetenschappers, topambtenaren; allen maken plannen hoe de wereld er over 30, 40, 50 jaar uit zal zien. Scenario’s voor het klimaat, het milieu, de bevolkingsgroei en de pensioenen worden doorgerekend. De risico’s daarvan moeten worden benoemd, absoluut. Maar dan nog; hoe zal het werkelijke verloop zijn? Want naast risico’s zijn er natuurlijk ook kansen. Zouden wij 30 - 35 jaar geleden al hebben kunnen voorzien waar we nu zijn aanbeland? Hoe de technologische revolutie zich zou voltrekken? Dat wereldwijd terrorisme ons leven zou gaan beïnvloeden? Dat er een jarenlange internationale krediet- én een eurocrisis zouden hebben kunnen ontstaan? Er ligt een moeilijke economische situatie achter ons en de werkloosheid is helaas nog hoog. Mensen hebben een natuurlijke focus op de korte termijn. Bang zijn voor de toekomst levert negatieve energie op. Dat is jammer, denk maar eens aan het gezegde: ‘van het concert des levens krijgt niemand een program’.

Beleggen is niet eng
Het wordt een mooie zomer ‘voorspel’ ik. En ook al blijkt dit achteraf niet zo te zijn geweest, ik geloof er in. Niet alleen wat het weer betreft, maar ook de vooruitzichten voor financiële markten blijven redelijk goed. Beleggen is niet eng, al leeft dit bij veel mensen wel. De belangrijkste bezwaren die ik hoor zijn: de risico’s zijn groot, want het kan erg mis gaan, bovendien kost het geld. Begrijpelijke argumenten, maar nuancering is op zijn plaats. Zeer ernstige beurscrises doen zich gemiddeld eens in de veertig jaar voor. De aanleiding komt uit onverwachte hoeken. De zogenoemde ‘Zwarte Zwanen’: toevallige, niet te voorziene gebeurtenissen die ons leven bepalen. Met enorme gevolgen, die wij achteraf proberen aannemelijk en voorspelbaar te maken. Kijk liever vooruit, achteruitkijken heeft niet zoveel zin.

De basisprincipes
Over het algemeen zijn beleggingsrisico’s beheersbaar, mits aan basisvoorwaarden wordt voldaan:

  • Zorg voor een ‘cash’ buffer voor onvoorziene uitgaven
  • Beleg uitsluitend met geld dat voor lange tijd gemist kan worden
  • Houd een duidelijk beleggingsdoel voor ogen
  • Spreid de risico’s wereldwijd over aandelen, obligaties, vastgoedfondsen, grondstoffen en liquide middelen
  • Onderhoud uw beleggingen of laat dit door betrouwbare professionals doen

Zeker, beleggen kost wat. Het brood van de bakker krijgt u ook niet voor niets mee. De arbeid die wij verrichten om vermogen van onze klanten op een zorgvuldige manier te beleggen, kost natuurlijk eveneens geld. Voor niets gaat de zon op. En niet alleen in de zomer.

Het wordt een mooie zomer
De zomer lacht ons toe, vergeet even uw zorgen en zet zo mogelijk wat geld opzij voor later. Om het een Rotterdams sausje te geven: luister naar dit nummer van The Kik en u wordt vanzelf vrolijk.

Eerder verschenen in DFT.