In sportief opzicht gaat het Brazilië voor de wind, als gastland van het WK Voetbal en de Olympische Spelen. Maar op economisch terrein is er werk aan de winkel. Lukt het Brazilië de opgaande lijn weer op te pakken?

Op 12 juni, om 22 uur Nederlandse tijd, vindt de aftrap van het WK Voetbal plaats, in het stadion van Sao Paulo. Twee jaar later ontbrandt de Olympische vlam in Rio de Janeiro.
Beide sportevenementen zetten Brazilië internationaal op de kaart.
In financieel opzicht gaat het Brazilië wat minder voor de wind. De economische groei is gezakt van 7,5 procent in 2010 naar waarschijnlijk 1,8 procent dit jaar. Dat is nog altijd ruim dubbel zo hoog als in Nederland, maar voor een land met zoveel sterke troeven in handen zou je meer verwachten. Brazilië heeft immers een grote en toenemende middenklasse. Het werkloosheidspercentage de afgelopen tien jaar gehalveerd naar 4,9 procent. Daarnaast is het land rijk aan grondstoffen, zoals ijzererts, olie en landbouwgewassen, zoals koffie en suikerriet.

Te lage investeringen
Dat de groei nu achterblijft ligt deels buiten de invloedssfeer van Brazilië: dalende grondstoffenprijzen. Een ander probleem is de hoge inflatie. De centrale bank probeert dit cijfer te drukken via renteverhogingen, maar dat remt de economische groei.
Ook het land zelf treft blaam, zegt Daniela da Costa-Bulthuis, Brazilië-specialist bij Robeco. "De besparingen zijn te laag en de overheid investeert te weinig. Er vloeit relatief veel overheidsgeld naar pensioenen en salarissen; zaken die niet direct een bijdrage leveren aan de economie."
Verder staat de concurrentiekracht onder druk door de lage investeringen, een stagnerende arbeidsproductiviteit en gestegen arbeidskosten.

WK Voetbal
De bijdrage van het WK Voetbal aan de economische groei is tot nu toe bescheiden, meent Da Costa-Bulthuis. "De totale economische impact van dit evenement over de afgelopen vier jaar bedraagt naar schatting 25,9 miljard dollar, op een bruto binnenlands product van 2,4 biljard dollar."
Dit komt volgens haar omdat de bouw van de stadions erg duur was. "In plaats van veel te investeren in de mobiliteit in de steden, legde de overheid de focus vooral op de stadions." Daarnaast is de impact vooralsnog beperkt omdat veel stadions en omliggende infrastructuur nog niet af zijn.

Presidentsverkiezingen
Om het groeipad weer te vervolgen zijn volgens de landenspecialist drastische hervormingen nodig. "Het belasting- en pensioensysteem moeten op de schop en de arbeidsmarkt moet flexibeler worden."
Of dat gaat gebeuren, hangt af van de presidentsverkiezingen in oktober. Als Dilma Rousseff wordt herkozen, zullen er slechts geleidelijke veranderingen komen, verwacht Da Costa-Bulthuis. Maar wint de oppositie, dan ziet het er gunstiger uit. Die kans groeit, want de populariteit van Dilma is afgelopen jaar fors gedaald.

Beleggen in Brazilië kan via het breed gespreide Robeco Emerging Markets Equities, dat ook belegt in groeilanden als China, India en Taiwan. Braziliaanse aandelen maken momenteel 10,3 procent* van de portefeuille uit.
* peildatum: 30 april 201
4