De verrassend krachtige maatregelen van de ECB zijn gunstig voor perifere obligaties, high-yieldobligaties en aandelen.

  • Maatregelen ECB zijn gunstig voor 'risicovollere' beleggingen, zegt Robeco's chief economist
  • Herfinancieringsrente verlaagd van 0,25% naar 0,15%, depositorente onder nul
  • Maatregelen moeten meer geld naar de periferie en kleine en middelgrote bedrijven sluizen

Maatregelen ECB gunstig voor risicovollere beleggingen
"Draghi stelde niet teleur. De renteverlagingen en de andere maatregelen die de ECB-president aankondigde, zijn gunstig voor risicovollere beleggingen zoals aandelen, high yield en perifere obligaties," zegt Robeco’s chief economist Léon Cornelissen. "De renteveranderingen kwamen niet als een verrassing voor de markt, maar de omvang van de maatregelen wel," voegde hij toe.

Markten verrast door fors pakket maatregelen
"Alle mogelijke maatregelen die voorafgaand aan de ECB-vergadering door de markt waren voorspeld, zullen worden ingezet. Bovendien zijn er gunstige voorwaarden verbonden aan deze maatregelen, zoals een langere looptijd," zegt Olaf Penninga, fondsmanager van Robeco Euro Government Bonds.

"De uitkomst van de ECB-vergadering is positief. Robeco Euro Government Bonds is overwogen in de Europese periferie."

'Robeco Euro Government Bonds is overwogen in de Europese periferie'
"En we hadden al een verzwakking van de euro voorzien. Ons wereldwijde obligatiefonds Rorento had voor de vergadering al een shortpositie in de euro ingenomen. Het einde van het ruime beleid van de ECB is nog niet in zicht."

Herfinancieringsrente 0,10% omlaag, depositorente onder nul
De Raad van Bestuur van de ECB verlaagde de belangrijkste herfinancieringsrente van 0,25% tot 0,15%. De depositorente werd verlaagd van 0% naar -0,1%, wat banken effectief zal ontmoedigen om overtollige reserves te stallen bij de ECB. Deze renteverlagingen kwamen overeen met de verwachtingen van de markt.

"De aangekondigde maatregelen zullen op de middellange termijn erg weinig invloed hebben op de economische groei. Ze zullen de deflatoire trend in de eurozone niet tegenhouden," zegt Cornelissen.

"Maar dat vinden we niet erg, want we zitten in een herstelfase. In het tweede kwartaal zal de eurozone de sterkste groei laten zien van de laatste drie jaar. Later dit jaar zal er mogelijk nog wel sprake zijn van een milde deflatie. Maar wat geeft dat in een herstelfase? De wereldeconomie trekt aan, dus een structurele deflatie ligt nu niet voor de hand."

‘Structurele deflatie ligt nu niet voor de hand'

Inflatie is geen probleem meer
De Europese beleidsmakers maken zich momenteel geen zorgen meer over de inflatie. Deze ligt nu onder de 1%, ruim onder de officiële inflatiedoelstelling van 2%. "Draghi sluit verdere kwantitatieve verruiming niet uit," zegt Cornelissen. "Zelfs voor zo ver als eind 2016 is de verwachte inflatie maar 1,5%."

ECB haalt alles uit de kast
Naast de renteverlagingen kondigde de ECB ook een reeks andere maatregelen aan:
  • De introductie van langere-termijn herfinancieringsoperaties TLTRO's (targeted longer-term refinancing operations) om meer geld in de economie van de eurozone te pompen.
  • Het opvoeren van het tempo van de voorbereidingen om 'asset-backed securities' op te kopen.
  • Een verlenging van vaste-rentetenders met volledige toewijzing.
Verder gaf Draghi aan dat er, indien nodig, mogelijk meer maatregelen zullen worden genomen om monetaire verruiming te stimuleren. De Raad van Bestuur van de ECB is unaniem vastberaden om binnen zijn mandaat ook onconventionele instrumenten te gebruiken.