Op het juiste moment in de juiste markt zitten. Dat is in het huidige klimaat belangrijker dan ooit voor obligatiebeleggers. Flexibiliteit is dan essentieel, zegt fondsmanager Kommer van Trigt in een interview ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van het fonds.

Rorento streeft al sinds de start niet alleen naar een goed rendement, maar ook naar zekerheid over het behoud van het ingelegde geld. Zijn jullie daar in geslaagd?
Deze ambitie is voor ons nog altijd actueel. En we zijn er denk ik in geslaagd om die waar te maken. Over de afgelopen vijf jaar heeft Rorento een gemiddeld jaarrendement behaald van 6%. Sinds 1974 komt het fonds zelfs uit op meer dan 7,5% op jaarbasis. Er waren in die periode meerdere crises die gepaard gingen met onrust op de financiële markten, maar het fonds heeft ze goed doorstaan. Belangrijk is daarbij dat Rorento wereldwijd belegt. Dat geeft keuzemogelijkheden en maakt het dus makkelijker om turbulente periodes door te komen. Daarnaast hebben we baat bij het grote team van analisten dat ons ondersteunt.

Keuzemogelijkheden zijn dus belangrijk. Worden jullie niet beperkt door benchmarks, marktindices waar veel beleggingsfondsen niet te veel van mogen afwijken?
Daar hebben wij geen last van. Vanaf 2010 nemen wij bij het samenstellen van de Rorento-portefeuille niet langer de referentie-index, zoals we de benchmark nu noemen, als uitgangspunt. Dat maakt ons flexibel en de financiële crisis heeft duidelijk gemaakt dat je dat moet zijn. Er zijn veel deelmarkten waar je in kunt beleggen naast de traditionele obligaties uit Europa en de VS, zoals high yield en obligaties uit de opkomende economieën. De perspectieven voor de verschillende markten veranderen voortdurend, dus wil je snel kunnen switchen.

Centrale banken drukken momenteel zwaar hun stempel op de obligatiemarkten. Is de goedkoopgeldpolitiek van de Amerikaanse en Japanse centrale banken een risicofactor of creëert het kansen voor Rorento?
De renteverlagingen en het opkopen van staatsleningen waren goed voor het rendement op obligaties. De grote vraag is wat er gebeurt als deze centrale banken hun beleid normaliseren. We denken dat je daar nu niet bang voor hoeft te zijn. De ECB zal eerder nog wat verder gaan met maatregelen die de rente laag houden en voor Japan geldt dit ook. De Fed bouwt de obligatieaankopen echter al af en na de herfst zal de vraag spelen wanneer de officiële rentetarieven worden verhoogd. Dit zal leiden tot grotere koersschommelingen, maar voor een actief beheerd obligatiefonds als Rorento biedt dat juist kansen. De risico’s hebben we beperkt door de rentegevoeligheid van de portefeuille terug te brengen, met name in de Amerikaanse en Britse obligatiemarkt.

We hebben nu te maken met zeer lage rentetarieven op de kapitaalmarkt. Waar liggen nog kansen om een goed beleggingsresultaat te behalen?
We spelen al geruime tijd met succes in op de verbeterde vooruitzichten voor overheidsleningen uit landen als Italië, Spanje en Ierland. Daar zit nog wel meer potentie in. Verder beleggen we in obligaties uit de opkomende landen. Interessant is met name de sterke groei van de markt voor bedrijfsleningen in deze landen. Binnen high yield zie je nu een sterke groei van de Europese markt doordat banken door nieuwe regelgeving minder krediet willen verstrekken aan ondernemingen. Bij elke beleggingsbeslissing zetten we het verwacht rendement tegenover het extra risico.

Hoe gebruiken jullie duurzaamheidscriteria in het beleggingsproces?
We passen deze toe bij de analyse van zowel landen als ondernemingen. Voor dat laatste werken we nauw samen met RobecoSAM, dat bedrijven op duurzaamheidscriteria beoordeelt. Het is dus belangrijk voor ons selectieproces. Maar ook op landenniveau dragen duurzaamheidscriteria bij aan de kwaliteit van de analyses. De crisis heeft laten zien dat kennis van de bestuurlijke, sociale en milieuaspecten van een land erg nuttig kan zijn.

Wat maakt Rorento speciaal?
Rorento is een van de oudste obligatiefondsen in Europa, maar is altijd met zijn tijd mee gegaan. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zit ons in de genen. We kunnen daardoor goed inspelen op veranderende marktomstandigheden en betreden nieuwe marktsegmenten als deze interessant zijn. Daarnaast hebben we goede contacten met veel ondernemingsbestuurders en met beleidsmakers bij de overheid. Zo koppelen we de voordelen van veertig jaar ervaring aan een moderne manier van beleggen. Het is een recept voor goede beleggingsresultaten.

“De waarde van uw beleggingen kan fluctureren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.”