De beurswaarde van ondernemingen wordt in toenemende mate bepaald door de immateriële bezittingen van het bedrijf. Het personeel vormt daarvan een grote component.

Arbeidssatisfactie
Onlangs kreeg ik als werknemer het verzoek om het jaarlijkse Employee Engagement Onderzoek van mijn bedrijf in te vullen. De begeleidende mail van de CEO luidde: “We hechten veel waarde aan onze medewerkers. Immers, het bereiken van onze ambitieuze strategische doelen hangt van onze medewerkers af. Daarom vinden we het belangrijk te weten wat er bij jullie speelt en natuurlijk ook of er verbeterpunten zijn. (…) Medewerkers die voldoening uit hun werk halen presteren beter dan zij die dat niet doen. Het doel is om een omgeving te creëren waarin medewerkers zich oprecht betrokken voelen in hun werk en waar zij een gevoel van vrijheid en verantwoordelijkheid ervaren waardoor zij uitblinken in hun rol”.

Niet mis te verstane woorden en wie heeft ze niet al eens gehoord van de baas: “Onze werknemers zijn onze belangrijkste asset”. Als je wilt weten wat die belangrijkste asset bezielt, dan vraag je dat aan ze. En bespreek je de uitkomsten: wat gaat er goed en wat kan er beter?

Onderzoek wijst op het belang van immateriële activa
Uit een onderzoek van de International Integrated Reporting Council (IIRC), een organisatie van toezichthouders, ondernemingen en beleggers die streeft naar heldere, geïntegreerde rapportages, blijkt dat het deel van de marktwaarde van een bedrijf dat wordt gedekt door fysieke en financiële activa sterk terugloopt. Immateriële activa maken een steeds groter deel uit van de waarde van een bedrijf. Volgens het genoemde onderzoek is het toegenomen van 17% in 1975 naar 81% in 2009. En daarna zal het niet minder geworden zijn, zo illustreert de prijs die Facebook betaalde voor WhatsApp. Niet minder dan USD 19 miljard voor een paar laptops en servers, software en wat kas op de balans. Het leeuwendeel betaalde Facebook voor de merknaam, de klantrelaties, voor het idee - bedacht door gemotiveerde werknemers - en het virtuele bedrijfsmodel. Stuk voor stuk zaken die van grote waarde zijn, maar niet tastbaar.

Een veelheid aan factoren
Wat zijn die niet tastbare factoren die de waarde van een onderneming bepalen, maar onvoldoende in de financiële jaarverslaggeving naar buiten komen? De betrokkenheid van de werknemers, de bestendigheid van klantrelaties, de strategie, de governance van de onderneming, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de wijze van verwerking van het afval, het productieproces en zo kan ik nog wel even doorgaan. Een onderneming beschikt over meer dan alleen financieel en fysiek kapitaal. Andere vormen zoals menselijk, sociaal, natuurlijk en intellectueel zijn minstens net zo belangrijk.

Wees op uw hoede, beleggers en analisten! De waarde van een onderneming wordt grotendeels bepaald door factoren die u niet zult terugvinden in de financiële verslaggeving van een bedrijf. Ondernemers let op! Koester uw immateriële activa, laat ze zien in uw verslaggeving en geef er ruchtbaarheid aan. Des te meer zal de beurskoers van uw bedrijf de echte waarde reflecteren.

Deze column is eerder verschenen op de website van Fondsnieuws