Met spanning werd uitgekeken naar de vergadering van de Europese Centrale Bank begin juni. Het economische herstel in Europa vordert maar langzaam en deflatie ligt op de loer. Dus trok Mario Draghi, president van de ECB, alle registers open om deflatie tegen te gaan en de kredietverlening te stimuleren.

Dat de depositorente verder werd verlaagd en nu negatief is (geld wegzetten bij de ECB kost geld) werd wel verwacht. Het waren vooral de extra maatregelen die opzien baarden, zoals het stimuleren van de kredietverlening van banken in met name de Zuid-Europese landen. Draghi gaf aan, dat de rente voorlopig laag blijft. Mocht het echt nodig zijn, dan kunnen er nog meer maatregelen genomen worden.

Het ECB-pakket werd in eerste instantie positief ontvangen, maar al snel kwam de markt daarop terug. De euro en de rente kwamen terug op de niveaus van vóór de maatregelen.

Dip VS tijdelijk
Kijkend naar de cijfers uit de Verenigde Staten die de afgelopen maand gepubliceerd zijn, lijdt het geen twijfel dat de economische dip aan het begin van het jaar tijdelijk was. De Fed – het Amerikaanse stelsel van centrale banken - doet er alles aan doet om de verwachtingen ten aanzien van de toekomstige korterentestijging te temperen. Dit heeft tot gevolg dat de kapitaalmarktrente in de maand juni uiteindelijk weinig is gestegen, wat op langere termijn gunstig is voor de economische groei.

Heil buiten Europa
Voor positieve aandelenrendementen in juni moesten beleggers hun heil buiten Europa zoeken. Van de ontwikkelde markten liet Japan een winst van 3,7% noteren en de VS steeg met 2,1%. Dit was hoger dan de brede wereldindex. Europese beurzen in Frankrijk, Duitsland en Italië sloten de maand in de min.

Opkomende landen presteerden prima afgelopen maand, waarbij het opvallend was dat de grote BRIC-landen – die nog niet zo heel lang geleden al werden afgeschreven - juist goed presteerden ten opzichte van de kleinere opkomende landen. De spanningen in Oekraïne zijn van het toneel en Rusland steeg deze maand dan ook 5,5%. India is de sterkste stijger van dit jaar met een winst van ruim 20%, vooral vooruitlopend op de verwachting dat de economie het slechtste achter de rug heeft.

Search for yield
De woorden van Draghi zorgden kortstondig voor een stijging van de rente. Daarna keerde het ‘search for yield’ thema weer terug op de markten. Beleggers draaiden weer naar obligaties uit Italië, Spanje en opkomende markten voor een iets hoger rendement. Obligaties uit de VS behaalden in juni een negatief rendement.

De euro kwam uiteindelijk weinig van zijn plaats en werd zelfs iets sterker ten opzichte van de US dollar. De olieprijs steeg door de spanningen in het Midden-Oosten, waardoor ook goud steeg, ruim 6% deze maand.

Vooruitblik
Onze visie op de financiële markten is nog steeds ongewijzigd. Aandelen hebben we nog steeds overwogen in onze portefeuilles. We verwachten dat de economie in de VS verder aantrekt. Amerikaanse aandelen hebben we iets meer dan gemiddeld in de portefeuille. Japan hebben we extra aangezet in de portefeuille omdat we verwachten dat de Japanse overheid verdere maatregelen gaat nemen om de economie te stimuleren. Ook Europa gaat verder op de route van het herstel, maar dit gaat wel met de nodige horten en stoten. Het vertrouwen in de economie neemt echter nog wel toe.

Ontwikkeld boven opkomend
We hebben een voorkeur voor aandelen uit ontwikkelde landen ten opzichte van opkomende landen. Echter, in de portefeuilles ligt het gewicht dat we belegd hebben in opkomende landen ook iets hoger dan gemiddeld. Dit heeft vooral te maken met het positieve sentiment. De fundamenten zijn namelijk nog steeds broos.

Obligaties houden wij voor minder dan een gemiddelde weging in de portefeuille. Daarbij hebben we binnen staatsobligaties een voorkeur voor de Zuid-Europese landen. Van obligaties uit bijvoorbeeld Spanje en Italië verwachten we dat de rentes nog verder zullen dalen ten opzichte van een stabiele of licht stijgende rente in Duitsland. Hierdoor komende Europese rentes dichter bij elkaar te liggen, zoals dat ook voor de financiële crisis het geval was. Voor de tweede helft van het jaar verwachten we dat de rente vooral in de VS zal oplopen, als gevolg van de aantrekkende economie daar. Binnen het obligatiegedeelte hebben we high yield-obligaties relatief zwaar gewogen.

Zowel in de verdeling over de vermogenscategorieën als in de regioverdeling zijn geen veranderingen doorgevoerd.

Asset mix
Aandelen+
Ontwikkelde markten=
Noord-Amerika=
Europa-
Pacific=
Opkomende markten+
Obligaties-
Staatsobligaties-
Bedrijfsobligaties-
High Yield-obligaties+


Toelichting
Hieronder ziet u drie voorbeeldportefeuilles. Dat zijn standaardverdelingen die we hebben gemaakt op basis van onze jarenlange beleggingsexpertise. Ze laten zien hoe u uw geld kunt verdelen als u een bepaald beleggingsdoel hebt.

maandvisie-juni-nog-steeds-accent-op-aandelen-1.jpg

Als u zelf een wereldwijde spreiding wilt aanbrengen, dan ziet een neutrale (=) verdeling er zo uit:

maandvisie-juni-nog-steeds-accent-op-aandelen-2.jpg

Dit is de verdeling binnen de Morgan Stanley Capital Markets Index, dé maatstaf (= benchmark) voor wereldwijd gespreid beleggen. Maandelijks geven we u onze verwachtingen voor de verschillende regio’s. Is de verwachting voor Europa positief (+), dan zal een belegger meer dan 20% beleggen in die regio. En is de verwachting voor Noord-Amerika negatief (-) dan zal een belegger daar minder dan 52% beleggen. Negatief wil dus niet zeggen dat u niet in die regio moet beleggen. De verwachting voor het resultaat t.o.v. andere regio’s is alleen minder.