De rendementen van Robeco One zetten sommige beleggers op het verkeerde been. Zij denken dat het hier om een puur aandelenfonds gaat. Niets is minder waar. Naast aandelen leveren ook obligaties een belangrijke bijdrage aan het rendement.

De drie varianten van het Robeco One-fonds behaalden aantrekkelijke rendementen. Gemiddeld 6,4%, 8,1% en 10,4% per jaar voor respectievelijk de defensieve, neutrale en offensieve variant. Een resultaat dat door veel beleggers wordt geassocieerd met aandelenfondsen. De drie varianten van Robeco One hebben echter elk een deel van het fondsvermogen belegd in vastrentende waarden. Jeroen Blokland, fondsmanager Robeco One, legt uit dat obligaties een belangrijk onderdeel vormen van het succes van de fondsen. “Ze vormen een buffer tegen het volatiele karakter van aandelen. Waar veel andere mixfondsen vooral in staatsobligaties beleggen, besteden wij veel aandacht aan de brede invulling van dit deel van de portefeuille. Obligaties zijn er immers in diverse smaken. Denk aan bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten.”

Rente-opslag
De selectie van de meest kansrijke leningen krijgt veel aandacht in de fondsen. De uiteenlopende obligatieleningen in portefeuille bieden daardoor niet alleen bescherming tegen de bewegelijkheid van aandelen, maar voegen ook rendement toe. “Neem high-yieldbeleggingen”, zegt Blokland. “Deze leningen hebben een hoger dan gemiddeld risico. Beleggers worden daarvoor gecompenseerd door middel van een renteopslag.” Hij legt uit dat het risico momenteel echter veel lager ligt dan de geboden renteopslag suggereert. “Door het herstel van de economie daalt het aantal faillissementen en daarmee het risico van deze leningen.” Blokland houdt wel de vinger aan de pols. “De gemiddelde rente-opslag binnen high yield is langzaam aan het dalen. Wanneer de rente-opslag niet langer aantrekkelijk is ten opzichte van het risico, wordt het belang in het onderliggende high-yieldfonds afgebouwd.”

Flexibiliteit
Dat het fonds geen benchmark heeft, draagt bij aan de flexibiliteit. De beheerders kunnen zowel de weging van obligaties binnen de fondsmix, als het belang van de diverse soorten obligaties binnen het vastrentende deel van de portefeuille aanpassen aan hun verwachtingen. “Daarbij is het maximale risico van elke portefeuille het uitgangspunt”, zegt Blokland. “Als je voor actief beheer kiest, moet je ook wel beslissingen kunnen nemen.” Bijvoorbeeld om maar een klein deel van de portefeuille in staatsobligaties te beleggen. Door de lage rente zijn deze in de visie van Blokland een minder interessante beleggingscategorie. Met uitzondering van staatsleningen van Zuid-Europese landen, die vaak een hogere rentevergoeding geven.
Het belang in leningen uit opkomende markten is in de afgelopen maanden omhoog bijgesteld. Dergelijke leningen zijn vanuit rendementsperspectief aantrekkelijk omdat een hoge rente wordt vergoed. Blokland: “We waren enige tijd minder positief door toegenomen valutaschommelingen, maar die zijn nu afgenomen. We kunnen nu profiteren van de zoektocht van beleggers naar extra rendement. De flexibiliteit van het fonds biedt ons daarvoor de ruimte.”

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.