Door de eindige voorraad aardolie en gas en politieke strubbelingen in menig producerend land, zijn innovatieve oplossingen ontstaan als teerzanden en schaliegas. Interessant voor beleggers, maar tegelijkertijd ook een mogelijke bron van risico’s op het gebied van duurzaamheid. Als belegger is het dan ook belangrijk om hierover in gesprek te gaan met olie- en gasbedrijven.

Maak bedrijven bewust van de risico’s
Canadese teerzanden vormen een van de grootste olievoorraden ter wereld en zullen naar verwachting een belangrijk aandeel in de wereldwijde energievoorziening voor hun rekening nemen. Het laatste geldt ook voor schaliegas en olie. De exploitatie van deze onconventionele energiebronnen brengt echter maatschappelijke en milieurisico’s met zich mee. Hierbij valt onder andere te denken aan CO2-emissies, het omgaan met de lokale bevolking en waterbeleid.

Het aanpakken van CO2- emissies
Als beleggers vragen wij de bedrijven in onze portefeuille om openbaar te maken welke maatregelen zij nemen om CO2-emissies terug te brengen. Er zijn indicaties dat er bij de winning van schaliegas en olie grote hoeveelheden methaan vrijkomen. Er wordt wel beweerd dat er tijdens de eerste twintig jaar meer broeikasgassen vrijkomen dan bij de winning van aardolie, steenkool of conventioneel aardgas. Hoewel er bedrijven zijn met een specifiek klimaatveranderingsbeleid, zien we dat CO2-emissies een uitdaging blijven voor de meeste bedrijven. Wij dringen er dan ook bij hen op aan dat ze meer openheid van zaken geven over emissiecijfers en doelstellingen opstellen voor bepaalde onconventionele energiebronnen.

Voorkom reputatierisico door de lokale bevolking te betrekken
Bevolkingsgroepen die bij de winningsgebieden wonen, hebben steeds meer te lijden van vervuiling, ontbossing en aantasting van het leefmilieu. Voor de betrokken bedrijven ontstaat hierdoor niet alleen een risico op rechtszaken en alle kosten die deze met zich meebrengen, maar ook een aanzienlijk reputatierisico. Niet goed voor de bottom line, en dus een risico voor beleggers. Wij vinden het dan ook belangrijk dat bedrijven kunnen aantonen dat ze in gesprek gaan met de lokale bevolking en rekening houden met hun rechten. Wij constateren hier een duidelijke verbetering. Een mooi voorbeeld is het bedrijf Canadian Natural Resources, dat een specifieke strategie heeft voor betrekkingen met inheemse bevolking. Het zorgt voor onderwijs en heeft veel werknemers onder de oorspronkelijke bevolking.

Water is hot
Een ander onderwerp waaraan wij veel aandacht besteden, is water. Water wordt in grote hoeveelheden gebruikt bij de winning van onconventionele energie. Voor ons is het belangrijk dat een bedrijf een waterbeleid heeft. Ontwikkelt het bijvoorbeeld technieken om water te zuiveren of water zo efficiënt mogelijk in te zetten? Tijdens onze gesprekken met ondernemingen hebben we gezien dat er veel vooruitgang wordt geboekt op dit vlak. Water is ‘hot’. Aangezien ik verwacht dat water een steeds belangrijker onderwerp zal worden, is deze trend veelbelovend voor beleggers in de olie- en gasindustrie.

Eerder gepubliceerd op fd.nl