Steeds meer beleggers laten zich leiden door een trend in plaats van een regio of sector. Maar hoe pak je dat aan? Welke volg je en welke niet? En hoe vermijd je de valkuilen? Steef Bergakker, trendanalist bij Robeco, geeft zijn visie.

In het verleden legden beleggers zich vaak toe op een kansrijke regio of sector. Nu bespelen steeds meer beleggers een trend, zoals technologische innovaties, de opkomende middenklasse, of de wereldwijde digitalisering.
Om met succes te kunnen profiteren van een trend, moet u enkele zaken in ogenschouw nemen, meent Steef Bergakker. "Het volgen van één enkele trend brengt risico's met zich mee. Een trend kan teleurstellen, zoals nucleaire energie, waarvan in de jaren zestig veel werd verwacht, of leiden tot een kortstondige bubbel op de beurs, zoals de IT-bubbel aan het begin van deze eeuw. Andere trends, zoals de vergrijzing, hebben lange tijd nodig om tot volle wasdom te komen." Om de risico's binnen uw beleggingsportefeuille te verlagen, adviseert Bergakker te spreiden over verschillende trends.
De trendanalist onderscheidt drie soorten trends: trends die worden gedreven door technologische, demografische of politieke en/of culturele ontwikkelingen. "Door te beleggen in trends met verschillende drijvende krachten, breng je al automatisch diversificatie in je portefeuille aan."

Hoofd- en subtrends
Bergakker ziet momenteel drie hoofdtrends: de digitalisering, de ouder wordende mens en de 'industrial renaissance', ofwel de wedergeboorte van de maakindustrie. Deze zijn weer onder te verdelen in subtrends.
Van de digitalisering profiteren verschillende soorten bedrijven, zegt Bergakker. "Denk bijvoorbeeld aan social-mediabedrijven of online winkels. Maar ook bedrijven die grote hoeveelheden data systematiseren en verwerken. Zij spelen in op de ontwikkeling dat steeds meer apparaten onderling communiceren, zoals een straalmotor op een vliegtuig, die zelf aangeeft wanneer onderhoud nodig is."

Weight Watchers
Ook de trend van de stijgende leeftijden is uit te splitsen naar een aantal subtrends. Hierbij denkt Bergakker enerzijds aan bedrijven die inspelen op de wens om zo lang mogelijk gezond te kunnen blijven leven, zoals Weight Watchers en Nike, dat sporthorloges ontwikkelt die lichaamsfuncties meten. Anderzijds zijn dat ondernemingen die medicijnen ontwikkelen die dodelijke ziektes niet alleen omvormen tot chronische ziektes, zoals nu vaak nog het geval is, maar deze ook daadwerkelijk genezen. "Een mooi voorbeeld zijn veelbelovende doorbraken in kankeronderzoek, waarbij het immuunsysteem van het eigen lichaam wordt geactiveerd om kanker te bestrijden."

Energierevolutie
Een subtrend van de 'industrial renaissance' is volgens Bergakker de energierevolutie. Hieronder schaart hij bedrijven die onconventionele olie- en gasvelden ontwikkelen en zich bezighouden met alternatieve energie.
De automatisering van productieprocessen is nog een deelontwikkeling binnen deze trend. "Vooral China zal hier waarschijnlijk een forse slag in maken, om een antwoord te hebben op de oplopende loonkosten. Bovendien leidt automatisering tot een betere kwaliteit van het eindproduct, omdat mensen meer fouten maken dan machines." Tot slot zien we bij ‘industrial renaissance’ de opmars van additieve productietechnologieën, zoals 3D-printing.

Valkuilen vermijden
Bergakker adviseert niet alleen te kijken naar winnende trends, maar ook waakzaam te zijn voor bedrijfstakken die juist door deze ontwikkelingen worden bedreigd. "Denk bijvoorbeeld aan traditionele energiecentrales waarvan de winsten onder druk komen te staan door de opmars van hernieuwbare energie." Succesvol beleggen bestaat volgens de trendanalist voor een belangrijk deel ook uit het vermijden van valkuilen.
Verder wijst hij erop dat het altijd belangrijk is om te kijken in hoeverre marktverwachtingen al in de koersen zijn verwerkt. "Beleggers hebben het geweldige belang van informatietechnologie correct voorspeld, maar ze zijn al vroeg op de groei vooruit gelopen. Door de opgelopen koersen was de IT-sector in een later stadium geen interessante belegging meer."