Duurzame criteria spelen een grote rol binnen het beleggingsproces van Robeco. Daar profiteren beleggers van, zeker in opkomende markten waar de aandacht voor duurzaamheid snel toeneemt.

Beleggen in een uiterst energiezuinige Zuid-Koreaanse warenhuisketen? Of in een Russisch oliebedrijf dat het niet zo nauw neemt met de milieuregels? Uit onderzoeken blijkt keer op keer dat bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen minder risicovol zijn dan bedrijven die dat niet doen. Reden voor Robeco om duurzame criteria te gebruiken in het beleggingsproces, zegt senior portfolio manager Wilma de Groot van Robeco. De Groot is gespecialiseerd in kwantitatieve aandelenselectie en portefeuilleconstructie. ‘Bij onze aandelenselectie gebruiken we ESG*-criteria.’ Die laten - simpel gesteld - zien hoe een onderneming omgaat met mens, milieu en goed bestuur. ‘Bedrijven waarvan Robeco heeft bepaald dat ze aantoonbaar slecht presteren op bijvoorbeeld milieugebied of arbeidsomstandigheden worden uitgesloten van de portefeuilles. Zo verlagen we de kans dat de portefeuille wordt blootgesteld aan risico’s die samenhangen met een niet-duurzame manier van werken. Dergelijke risico’s leveren immers geen bijdrage aan het rendement.’

Score
De Groot ziet de aandacht voor duurzaamheid bij ondernemingen in opkomende markten toenemen. ‘Steeds meer bedrijven realiseren zich dat duurzaamheid de winst kan verhogen en maken een grote inhaalslag op dat gebied. Dat maakt het interessant en relevant om deze informatie mee te nemen bij het construeren van de portefeuilles. Ter illustratie: in termen van marktwaarde heeft 90 procent van de bedrijven in de index in opkomende markten nu een ESG-score.’ Gespecialiseerde duurzame analisten van RobecoSAM brengen deze score in kaart.
De informatie over duurzaamheid vormt samen met alle andere kwantitatieve informatie de basis voor de portefeuillesamenstelling. Hiervoor gebruikt Robeco een beleggingsmodel. Hoewel het model geen inmenging van een fondsbeheerder vereist, kan er toch reden zijn om in te grijpen, zo legt De Groot uit. ‘Bijvoorbeeld als er informatie is die het model niet kan duiden, zoals politieke onrust of fraude. Ook kiezen we ervoor om bepaalde Russische aandelen niet in de portefeuille op te nemen, omdat we weten dat deze grotendeels in handen zijn van de overheid en de koers van het bedrijf nauwelijks wordt beïnvloed door modelfactoren.’

Grotere rol duurzaamheid
In 2014 werd besloten duurzaamheid een nog grotere rol te geven in de samenstelling van de portefeuilles. ‘We zorgen er nu voor dat de kwantitatieve portefeuilles gemiddeld duurzamer zijn dan de gebruikte index. (Voor de fondsen die beleggen in opkomende markten is dat de MSCI Emerging Markets Index, red.) Dat is niet alleen aantrekkelijk voor de belegger, maar ook voor de maatschappij.’ Het consistente gebruik van ESG-criteria heeft diverse voordelen ten opzichte van het enkel uitsluiten van bedrijven in portefeuille. Zo heeft de individuele duurzaamheidsscore van ieder aandeel invloed op de kans om in portefeuille opgenomen te worden. De Groot benadrukt dat bijvoorbeeld ook positieve ESG-informatie wordt meegenomen bij de beoordeling van bedrijven. ‘Uitgebreid onderzoek van Robeco sinds 2001 laat zien dat alle strategieën profiteren van deze regel, zowel in ontwikkelde als in opkomende markten. Meer bescherming tegen ESG-risico gaat niet ten koste van het rendement. Ook zorgt het niet voor een hogere volatiliteit.’

* ESG= Environmental, Social and Governance