• Spectaculaire olieprijsdaling
  • Per saldo geen wijzigingen in de assetmix
  • Aandelen ontwikkelde markten iets opgehoogd
  • Neutrale positie voor High Yield
Economische ontwikkelingen
Al sinds de zomer ligt de olieprijs onder druk. In november kwam de daling in een stroomversnelling. De OPEC, de organisatie van olieproducerende landen, besloot om de productie niet te verlagen. Het huidige overaanbod blijft daarmee in stand. In de Verenigde Staten heeft het winnen van olie uit schalie(leisteen)velden in korte tijd een grote vlucht genomen; de reden waarom het wereldwijde aanbod van olie nu een stuk hoger ligt. Daarnaast is de vraag naar olie vanwege de gematigde economische ontwikkelingen niet zo sterk. Het gevolg van een hoger aanbod en een lagere vraag is onvermijdelijk een lagere prijs. De olieprijsdaling heeft op meerdere terreinen gevolgen. Voor consumenten betekent lagere energieprijzen meer ruimte om andere zaken te consumeren. Producten kunnen goedkoper worden omdat grondstofprijzen in het algemeen laag zijn. De prijsdaling zorgt er ook voor dat de toch al lage inflatie in ieder geval voor de centrale banken geen aanleiding is om de rente te verhogen. Men mag dus verwachten dat dit tot meer economische groei kan leiden.

Aandelenmarkten
Aandelen behaalden in november het hoogste rendement. De Duitse beurs realiseerde een stijging van 7% door positieve economische cijfers. Waar men vorige maand nog vreesde voor een recessie in Duitsland, lijkt dit toch mee te vallen. Het vertrouwen in de Duitse economie was onverwacht hoog en de werkloosheid in Duitsland is het laagste in jaren. Een opsteker voor de gehele eurozone, waar de Europese aandelenbeurzen positief op reageerden. De Japanse beurs deed het goed als gevolg van een verzwakkende yen. De positieve factoren voor aandelenmarkten lijken aan te houden. Aandelenkoersen zullen meer in lijn met de gerealiseerde winsten van de onderliggende ondernemingen bewegen. Vooral in de Verenigde Staten verbeteren de winstmarges als gevolg van de lage olieprijs. Wel zien we de beweeglijkheid van aandelenkoersen de komende tijd toenemen. Meer dan beleggers de afgelopen jaren gewend waren. Dat vraagt om een actief beleggingsbeleid. Het gewicht voor ontwikkelde markten hebben we iets verhoogd ten koste van high yield obligaties. We blijven voorzichtig voor opkomende markten: De Russische economie zakt als gevolg van de sancties en de lagere olieprijs steeds verder weg. Tevens is het de vraag of de economie van China de groeiverwachtingen kan waarmaken. Een sterke dollar is evenmin in het voordeel van opkomende markten.

Obligatiemarkten
De dalende trend in de Europese rente zette ook in november gewoon door. We zijn inmiddels gewend aan een kapitaalmarktrente die ruim onder de 1% noteert. Ook de Amerikaanse rente staat al weer bijna net zo laag als medio oktober toen de paniek op de beurzen het hevigst was. De tienjaarsrente noteert nu rond de 2,20%.

De mindere verwachtingen voor zowel staats- als bedrijfsobligaties, zoals wij die de afgelopen maanden steeds hebben geschetst, blijven ongewijzigd. Hoewel we high yield nog favoriseren t.o.v. andere obligatie categorieën, hebben we deze positie teruggebracht naar een neutraal gewicht. We zien risico’s voor de high yield markt, omdat een belangrijk deel van deze markt wordt bepaald door olie gerelateerde bedrijven. Bij aanhoudend lage olieprijzen zijn niet alle bedrijven meer levensvatbaar. Eén of meerdere faillissementen in de oliesector kunnen ook effect hebben op andere sectoren van de high yield markt.

Gezien de eerdere opmerkingen over opkomende landen zijn we met obligaties uit deze landen eveneens voorzichtig.

Asset mix
Aandelen+
Ontwikkelde markten+
Noord-Amerika-
Europa+
Pacific+
Opkomende markten=
Obligaties-
Staatsobligaties-
Bedrijfsobligaties-
High Yield-obligaties=


Voor een uitleg van de tekens, zie toelichting voorbeeldportefeuilles