Er komen steeds meer verschillen tussen opkomende landen aan het licht. Welke landen hebben de meeste potentie?

Hoge groeicijfers waren jarenlang de gemene deler van groeimarkten. Maar sinds de uitbraak van de economische crisis worden steeds meer onderlinge verschillen zichtbaar: terwijl het ene land kampt met forse groeivertragingen, rapporteert het andere land nog steeds een bovengemiddelde economische groei.

Hiervoor zijn verschillende verklaringen te geven, meent Jaap van der Hart, beheerder van Robeco Emerging Stars Equities, een fonds dat belegt in aandelen in de meest veelbelovende opkomende landen. "Politiek was dit jaar een belangrijke factor. India en Rusland hadden in dat opzicht de grootste positieve en negatieve ontwikkeling. Daarnaast verschilt de impact van het minder ruime monetaire beleid in de VS per land, omdat sommige landen afhankelijker zijn van externe financiers dan andere. Verder hebben markten met een grote rijkdom aan grondstoffen momenteel last van de dalende grondstoffenprijzen."

De toegenomen verschillen tussen opkomende markten nopen beleggers om steeds scherpere keuzes te maken. Van der Hart zet zijn kaarten vooral op India, China en Zuid-Korea.

India: Hoog groeipotentieel
India heeft volgens hem de sterkste groeipotentie. "De maakindustrie en de financiële dienstverlening zijn nog niet volledig ontwikkeld en in de bestrijding van bureaucratie zijn nog veel stappen te maken. Bovendien is net een nieuwe premier gekozen, die het land echt vooruit wil helpen. Hij heeft een goed trackrecord: hij was vroeger premier van de provincie Gujarat en heeft deze regio economisch laten opbloeien."

China: forse investeringen
Hoewel de Chinese economie minder hard groeit dan voorheen, overtreffen de groeicijfers nog steeds die van andere opkomende markten. En dat blijft volgens Van der Hart voorlopig zo. "China blijft een land dat zijn productiecapaciteit aan het uitbreiden is en dat is netto positief. Bovendien verbeteren bedrijven hun producten. Ze leveren meer toegevoegde waarde."
Hij ziet wel twee risico's. "De huizenmarkt, een belangrijke drijver van de groei, raakt meer verzadigd. En de schulden zijn fors gestegen bij lokale overheden en staatsbedrijven. Dit komt door de massale investeringen die China sinds 2009 heeft gedaan om de economische groei op peil te houden."
In reactie op de groeivertraging zijn de waarderingen van aandelen wel gedaald. "China is nu één van de goedkoopste beurzen binnen de opkomende markten."

Zuid-Korea: Sterk ontwikkelde economie
Zuid-Korea heeft een meer ontwikkelde economie, die sterker is gekoppeld aan de wereldwijde groei. "Als de wereldeconomie herstelt, kan dit land daar flink van profiteren", meent Van der Hart. Verder heeft de overheid ruimte om de economie te stimuleren en zijn Zuid-Koreaanse aandelen aantrekkelijk geprijsd. Wel keren bedrijven relatief weinig dividend uit, omdat ze de winsten liever herinvesteren. "Maar ze staan wel onder toenemende druk van aandeelhouders om hierin verandering aan te brengen."

Voor Rusland en Brazilië zijn de vooruitzichten dit jaar significant verslechterd en de beurzen van deze landen zijn momenteel minder aantrekkelijk, meent Van der Hart.

Rusland: zorgen over sancties
De Russische economie lijdt onder de economische sancties en de politieke onrust rond Oekraïne. Ook de daling van de olieprijs is negatief voor Rusland. Enige pluspunt is de waardering. "De Russische aandelenmarkt is nu met afstand de goedkoopste binnen de opkomende markten. Mocht er een structurele oplossing voor Oekraïne komen en de sancties worden weer opgeheven, dan zal Rusland een krachtig herstel laten zien", meent Van der Hart.

Brazilië: Lagere groeiverwachtingen
Brazilië kampt met tegenwind nu de grondstoffenprijzen zijn gedaald. Ook een gebrek aan investeringen en de lage spaarquote spelen het land parten. Verder wordt Brazilië getroffen door een extreme droogte. "Het land is voor zijn energievoorziening grotendeels afhankelijk van waterkracht. De droogte kan leiden tot rantsoenering van het elektriciteitsverbruik", waarschuwt Van der Hart.

Hoewel er onderlinge verschillen zijn, is Van der Hart overal over het algemeen positief over opkomende markten. "Ze laten nog steeds gemiddeld een sterkere groei zien. Bovendien zijn veel landen stabieler dan vaak wordt gedacht en zijn de waarderingen doorgaans aantrekkelijk."

Lees ook: