India heeft een eeuwenoude beschaving en een stoffig klimaat maar de economie maakt een dynamische ontwikkeling door.

De Indiase economie heeft op dit moment een omvang van 2 biljoen US-dollar. De drie belangrijke groeithema's in India zijn consumptie, infrastructuur en export (outsourcing); thema’s die goed in staat zijn grote groei te genereren. Wij verwachten dat de economie de komende tien jaar 2,5 keer zo groot kan worden en kan uitgroeien tot een omvang van 5 biljoen US-dollar in 2025. 

Jonge bevolking
De belangrijkste motor is demografische verandering. De gemiddelde leeftijd van de Indiase bevolking ligt op 26 jaar en 65% van de bevolking is jonger dan 35. Deze leeftijdsopbouw heeft een gunstig effect op de economische ontwikkeling, die de komende 25 jaar kan standhouden. In dit opzicht onderscheidt India zich van zowel opkomende als ontwikkelde markten.

Economie: omvangrijk, snelgroeiend en veerkrachtig
Op basis van koopkrachtvergelijking van min of meer identieke economieën, neemt India een tweede plaats op de wereldranglijst in, direct na China.Omdat de groei van China afneemt en die van India juist toeneemt, zal het verschil in de toekomst afnemen. Van het Bruto Binnenlandse Product (BBP) van India is zestig procent afkomstig van particuliere bestedingen. Tweederde van het BBP komt uit de arbeidsintensieve dienstensector. Belangrijk nieuws voor de almaar groeiende jonge beroepsbevolking!

India heeft een goed gespreide mix van economische sectoren die hun bijdrage leveren aan het totaal van de bedrijfswinsten. Deze diversiteit zorgt voor stabiele winstgroei. Grote sectoren, zoals financiële dienstverlening en energie, zijn weer onderverdeeld in subsectoren. Dit beperkt de kwetsbaarheid van één enkele industrie. De sector basismaterialen, die in het algemeen erg beweeglijk is, levert een relatief lage bijdrage aan de winst. 

Indiase bedrijven slagen er voortdurend in een hoog rendement op het eigen vermogen te realiseren. Zelfs tijdens de crisis van 2008 bedroeg het rendement op eigen vermogen van grote Indiase bedrijven meer dan 14%. Dankzij een combinatie van hoge groei en lage beweeglijkheid bevinden Indiase ondernemingen zich in een gunstige positie in vergelijking met hun concurrenten in zowel opkomende als volwassen markten. Wij verwachten een jaarlijkse winstgroei van 18% voor de boekjaren 2014 tot 2017.

Cyclische opleving in aantocht
De nieuwe regering onder leiding van Modi heeft voor een opleving van het beleggingssentiment gezorgd. De regering ondersteunt infrastructurele projecten bijvoorbeeld door middel van hogere limieten voor directe buitenlandse investeringen in belangrijke sectoren en door het stimuleren van een Public Private Partnership.
Wij verwachten dat de reële Indiase BBP-groei zal versnellen en zal uitkomen op 8% voor de komende drie jaar. Dit gaat gepaard met dalende inflatie en dus ook een lagere rente.

Profiteren van de groeithema’s in India?