• Olieprijs in 2014 bijna gehalveerd
  • Assetmix aangepast
  • Aandelen blijven interessant, toch iets voorzichtiger
  • Verdere afbouw van staatspapier en bedrijfsobligaties ten gunste van High Yield
Economische ontwikkelingen
Afgelopen december ging er weer eens bijna 20% af van de olieprijs. De prijs van een vat Brent-olie is daarmee in 2014 praktisch gehalveerd. Hoewel over het algemeen gunstig is voor de wereldeconomie, zijn het de energiebedrijven die in problemen kunnen komen. Vooral in de VS zijn veel kleinere oliegerelateerde bedrijven gefinancierd met leningen, wat door de financiële markten in toenemende mate als een probleem wordt gezien. In Europa draait de economie nog altijd stroef. De Duitse inflatie is inmiddels tot bijna 0% gedaald. Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank, houdt nog altijd zijn kruit droog en probeert vooral met woorden de markten te beïnvloeden. De druk is inmiddels behoorlijk toegenomen om verruimende maatregelen te nemen.

In Griekenland kreeg ook na drie verkiezingsrondes de in het parlement voorgestelde presidentskandidaat geen meerderheid. Het gevolg hiervan is dat er eind januari verkiezingen plaats moeten vinden. De anti-euro partij Syriza van Alexis Tsipras staat er in de huidige peilingen goed voor. Als het aan hem ligt, worden de strenge maatregelen die Europa heeft opgelegd teruggedraaid. Dat dit uiteindelijk kan leiden tot een uittreding van Griekenland uit de eurozone, is iets waar ook de Duitse Bondskanselier Merkel inmiddels mee kan leven. En de financiële markten voorlopig ook, aangezien de heftige reacties die we in 2012 zagen in onder andere de Spaanse en Italiaanse rentestanden tot nu toe zijn uitgebleven. Wel zakt de euro steeds verder weg ten opzichte van de Amerikaanse dollar. In 2014 is de euro ten opzichte van de dollar 12% in waarde gezakt

Aandelenmarkten
De meeste aandelenmarkten eindigden afgelopen december negatief, waarbij de ‘zorgenkinderen’ Rusland en Brazilië ook nu weer fors onderuit gingen: meer dan 8%. De wereldwijde aandelenindex gemeten in euro’s sloot positief af (1,0%), maar dat heeft vooral te maken met de ontwikkeling van de euro. Als we kijken naar het jaarrendement van de wereldwijde index, dan is die gemeten in euro’s 18,6%. Hiervan is een groot deel een valuta-effect. Hoewel we aandelen relatief nog aantrekkelijk vinden om in te beleggen, brengen we deze categorie toch terug naar een neutraal gewicht. De recente ontwikkelingen in Griekenland en de weerslag die dat kan hebben op de rest van de Eurozone, maakt ons in toenemende mate voorzichtig voor Europa. Dat betekent een verschuiving naar neutraal. Op regioniveau vinden we de VS en Japan het meest aantrekkelijk om in te beleggen. De sancties en de lage olieprijs blijven Rusland in negatieve zin parten spelen. Voor China overheersen de twijfels over het economische groeitempo. Op een aantal landen na, zoals India, blijven opkomende markten achter bij de economische groeiverwachtingen. Daarom nu van neutraal naar een onderwogen positie.

Obligatiemarkten
De rente ging ook in december weer verder omlaag. De Duitse rente, die voor Europa het belangrijkste referentiekader is, staat inmiddels in de buurt van de 0,5%, waar begin 2014 de stand 1,93% was. Iedereen dacht toen dat het laagste punt al bijna bereikt was. Obligaties behaalden in 2014 dan ook mooie rendementen. Duitse staatsobligaties, die in december 1,2% stegen, kwamen voor het hele jaar uit op een rendement van 10,3%. Binnen Europa waren het de Spaanse en Italiaanse obligaties die het sterkst stegen. Japanse en Amerikaanse obligaties bleven hier ver bij achter. Een of meerdere faillissementen in de oliesector kunnen ook effect hebben op andere sectoren van de high yield markt. De steeds lagere rente heeft gezorgd dat de rendementen op obligaties de afgelopen periode hoog waren. We verwachten nog steeds dat hier vroeger of later een ommekeer in zal komen en dat de rente zal gaan stijgen. Voor de korte termijn zien we dat beleggers, door onder meer politiek-economische spanningen deels toch weer obligaties opzoeken als veilige vluchthaven. Om die reden verhogen wij nu de positie naar neutraal.

Asset mix
Aandelen=
Ontwikkelde markten+
Noord-Amerika=
Europa=
Pacific+
Opkomende markten-
Obligaties=
Staatsobligaties-
Bedrijfsobligaties-
High Yield-obligaties+


Voor een uitleg van de tekens, zie toelichting voorbeeldportefeuilles