Water is een waardevolle, schaarse hulpbron. China – het land met de grootste bevolking ter wereld – kampt met de nodige waterproblemen. Tegelijkertijd liggen er veel mogelijkheden voor beleggers.

“Waterschaarste wordt vooral veroorzaakt door langetermijntrends zoals bevolkingsgroei, een toenemend watergebruik per persoon en vervuiling. Een gebrekkige waterinfrastructuur maakt het nog erger.” vertelt Dieter Küffer, waterspecialist en portefeuillemanager bij RobecoSAM.  De waterproblemen van China worden vooral veroorzaakt door de aanhoudende verstedelijking, onvoldoende aanleg van waterinfrastructuur en vervuiling.  Küffer: "De afgelopen dertig jaar is de stedelijke bevolking van China enorm gegroeid. Aan het begin van de jaren tachtig leefde ongeveer 20% van de bevolking in steden. In 2014 was dit 53%. En aangezien de Chinese regering de economische groei en consumptie wil stimuleren, zal deze verstedelijking waarschijnlijk doorgaan. Binnen vijftien jaar woont naar verwachting 70% van de totale bevolking van China in een stad. Als gevolg hiervan zal de vraag naar water in steden toenemen met 70 tot 100% tussen 2005 en 2025*1 . Het aanbod groeit niet mee. 20% van de wereldbevolking woont in China, maar het land heeft maar 7% van de wereldwijde waterbronnen."

Waterinfrastructuur aanleggen
"Er moeten meer waterdistributienetwerken, rioleringsstelsels en waterzuiveringsinstallaties worden aangelegd. De investeringen in de infrastructuur zijn niet meegegroeid met de verstedelijking", zegt Küffer. “Waterleveranciers die zich op grotere afstand bevinden profiteren van een toenemende vraag. Zij pompen meer water over langere afstanden naar consumenten en gebruiken meer geavanceerde waterzuiveringstechnologieën die het recyclen van water mogelijk maken.”

Watervervuiling
De economische groei van China leidt tot meer watervervuiling. "Er is onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit van 61 belangrijke meren en reservoirs", zegt Küffer. ”Van 40% hiervan is de kwaliteit beoordeeld als zeer slecht en ongeschikt voor enig menselijk contact*2. Het oppervlaktewater en het grondwater bevatten hoge concentraties zware metalen en chemische stoffen. Dit komt onder meer doordat er weinig water wordt gezuiverd en het afvalwater niet efficiënt wordt opgevangen. Veel afvalwater wordt vuil en wel in de natuur geloosd.”

Prioriteit van de regering
De Chinese regering erkent de waterproblemen waar het land voor staat en heeft water tot één van haar prioriteiten uitgeroepen. In het 12e vijfjarenplan (2011-2015) heeft ze 3,4 biljoen Chinese renmimbi (ongeveer 475 miljard euro) uitgetrokken voor milieubescherming, waaronder het zuiveren van afvalwater en het verbeteren van de waterefficiëntie en distributie. Daarnaast heeft de regering elke provincie doelstellingen opgelegd op het gebied van vervuilingsbestrijding, die steeds zullen worden verhoogd. Eén van de geplande maatregelen van de Chinese regering is het vergroten van de waterleidingnetwerken van 166.000 km in 2010 tot 325.000 km in 2015. Hierdoor kan water beter worden opgevangen en gedistribueerd. Op dit moment is deze doelstelling voor ongeveer de helft gehaald.

Mogelijkheden voor beleggers
De uitdagingen op het gebied van water bieden aanzienlijke mogelijkheden voor leveranciers van water- en afvalwaterzuiveringstechnologieën. Volgens Küffer is industriële waterzuivering – bijvoorbeeld in de sectoren textiel, mijnbouw, energie en petrochemicaliën – één van de groeigebieden. Hier wordt nog erg weinig aan gedaan. "Bedrijven die oplossingen bieden op het gebied van waterdistributie en afvalwaterzuivering in China zullen hiervan profiteren", concludeert Küffer.

*1. Bron: McKinsey Global Institute, 2009
*2. Bron: Communiqué on Land and Resources of China 2012, Ministry of Environmental Protection