• Olieprijs ook in december en januari  verder gedaald
  • ECB, olieprijs en Griekenland blijven bronnen van zorg
  • Positief voor de categorie aandelen
  • Visie op obligatiemarkten ongewijzigd

Economische ontwikkelingen
Bij de start van het nieuwe jaar keken de meeste beleggers eigenlijk al uit naar de laatste week van de maand. Als eerste was er de vergadering van de Europese Centrale Bank. ECB-President Mario Draghi kondigde een opkoopprogramma van obligaties aan. Dat was verwacht, maar de omvang én het feit dat er aanvankelijk geen concrete einddatum aan vast geknoopt werd, kwam voor de markt als positieve verrassing. Het zorgde ervoor dat de euro verzwakte en de rentes nog verder daalden, niet alleen in Europa, maar ook elders in de wereld. Inmiddels is bekend dat de ECB tot september 2016 voor een bedrag van circa. EUR 1,1 biljoen obligaties wil gaan opkopen.

Er was nog meer Europees nieuws dat de markten domineerde. De Griekse verkiezingen werden overtuigend gewonnen door de Syriza-partij, die onmiddellijk een aantal bezuinigingsmaatregelen van het vorige kabinet terugdraaide. Griekenland wil de schulden heronderhandelen en een einde maken aan de sanering die door Europa na de crisis aan de Grieken is opgelegd. Dat kan de komende periode voor de nodige spanningen zorgen. Zwitserland komt over het algemeen niet al te vaak in het nieuws. In januari echter lieten de Zwitsers de koppeling van de Zwitserse frank met de euro los. De Zwitserse frank schoot ineens 15% omhoog, waardoor het land voor onder andere euro-beleggers een stuk duurder is geworden.

Aandelenmarkten
Ondersteund door de lagere rente lagen de meeste financiële markten er goed bij. Europese aandelen profiteerden het meest. De Duitse beurs steeg binnen de eurozone met 9,1% het sterkst; aandelen in de eurozone als geheel stegen 6,7%. Het Zwitserse frank effect zorgde ervoor dat de aandelenbeurs daar diep in het rood dook. Het effect van de zwakkere euro is overigens duidelijk merkbaar. De wereldwijde aandelenindex behaalde gemeten in euro’s een rendement van 5,6%. Als alles in lokale valuta gemeten wordt, blijft er maar weinig van over (-0,3%). De Amerikaanse aandelenmarkt daalde (-3%) op zwakker dan verwachte economische- en bedrijfscijfers. De steeds sterker wordende dollar begint effect te hebben op de bedrijfswinsten. Ook de lagere olieprijzen werken in de voor Amerika belangrijke energiesector door. Het is de vraag wanneer de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de rente zal verhogen. De markten hopen dat dit moment verder naar de toekomst wordt verschoven, maar daarover gaf de Fed in januari geen duidelijkheid.

De situatie in Griekenland houden we nauwlettend in de gaten. We verwachten dat discussies tussen de Grieken en de rest van Europa voor de nodige onzekerheid op de financiële markten blijft zorgen. Ondanks de onzekere factoren, zijn we positief voor aandelen. Daarbinnen hebben we een voorkeur voor ontwikkelde landen ten opzichte van opkomende markten. Deze groep landen heeft last van een lage olieprijs en een sterke dollar. De groeiverwachtingen voor opkomende landen zijn gematigd

Obligatiemarkten
Inmiddels hebben we ook ‘Japanse toestanden’ in Europa. De Duitse rente, die voor Europa het belangrijkste referentiekader is, daalde in januari verder. Momenteel staat deze lager dan de rente in Japan, iets dat altijd als voorbeeld werd genomen als een situatie die men niet wilde. Het leverde wel weer uitstekende rendementen op voor staatsobligaties. Zowel in de VS als in Europa lagen deze op 2% à 3% in één maand. Daarmee presteerden ze beter dan obligaties met een hoger risico zoals High Yield leningen.

Het ECB opkoopprogramma van obligaties is op zich gunstig. De rente zal waarschijnlijk - als deze op korte termijn al gaat stijgen- in ieder geval niet als een raket omhoog schieten. Veel rek naar beneden is er wat ons betreft ook niet. Voor beleggers op zoek naar rendement zijn obligaties dan minder interessant. Voor staatsobligaties houden we een neutrale positie aan. Gezien de situatie in de meeste opkomende landen blijven we met obligaties uit deze landen voorzichtig.

De olieprijs daalde ook in januari verder en lijkt voorlopig een bodem te hebben gezien rond de 45 dollar per vat. Per saldo is een lage olieprijs goed voor de wereldwijde economische groei. Maar: de dalende prijzen voeden de deflatie-angst. Op de korte termijn staan de winsten van oliegerelateerde ondernemingen onder druk. Dit is grotendeels ook in de markt voor high yield obligaties ingeprijsd. We hebben een positief standpunt voor deze categorie.

Asset mix
Aandelen+
Ontwikkelde markten+
Noord-Amerika=
Europa=
Pacific+
Opkomende markten-
Obligaties=
Staatsobligaties=
Bedrijfsobligaties-
High Yield-obligaties+


Voor een uitleg van de tekens, zie toelichting voorbeeldportefeuilles