Welke factoren zijn voor Robeco ONE van belang om beleggers het beste rendement te kunnen bieden? Fondsmanager Jeroen Blokland over de vier belangrijkste bouwstenen van het beleggingsbeleid: macro, waardering, sentiment en modellen.

Gestroomlijnd, actief beleggingsproces

Macro

Blokland: ‘De bouwsteen macro omvat alles wat met economische ontwikkelingen te maken heeft. Verwachtingen ten aanzien van groei, rente, inflatie, enzovoort. Het gaat dan niet om een nauwkeurige schatting van de economische groei, maar over het bepalen van een richting. Beleggers kijken vooruit. Een schatting van hoe het economisch beeld er op termijn uitziet, kan behulpzaam zijn. Een voorbeeld is het rentebeleid van centrale banken. Centrale banken spelen een grote rol op de financiële markten. Het is belangrijk een goede indicatie te hebben wanneer centrale banken hun beleid zullen aanpassen.’

Waardering

Blokland: ‘Het kan er macro-economisch mooi uitzien, maar als markten daar op zijn vooruitgelopen, kan het zo zijn dat je liever niet belegt in een bepaalde beleggings-categorie. Andersom kan het natuurlijk ook. Soms blijf je als het niet meezit toch in een bepaalde beleggingscategorie, omdat de prijs juist aantrekkelijk is. Als alle andere beleggers hetzelfde zien als Robeco, is de kans groot dat onze visie al in de koersen zit, zodat er niet veel meer te verdienen valt. Daarom kijken we naar een breed scala van waarderingsaspecten.’

Sentiment

Blokland: ‘Door het sentiment vast te stellen, kunnen we schatten welke voorkeuren beleggers op een bepaald moment hebben. Op basis daarvan kunnen we besluiten een belegging wel of niet te doen. De bekendste component van ‘sentiment’ is momentum. Aandelen en obligaties die het in het recente verleden goed hebben gedaan, doen het met een bovengemiddelde kans ook de volgende maanden goed. Sommige beleggers durven het pas aan in te stappen als een bedrijf al vaker positief in het nieuws is geweest met bijvoorbeeld goede bedrijfsresultaten.

‘Een tweede component is positionering. Als bijna alle beleggers al een positie hebben ingenomen, hoeft er maar weinig te gebeuren om de hele zaak om te draaien. Stel dat iedereen heeft ingespeeld op een stijging van de olieprijs. Als het dan even tegenzit, wil geen belegger meer olieaandelen kopen. Sterker nog: waarschijnlijk zal een aantal beleggers de positie willen afbouwen door te verkopen. Dit kan anderen ‘triggeren’ hetzelfde te doen.’

Modellen

Blokland: ‘We onderscheiden twee varianten. De eerste betreft een model dat Robeco heeft ontwikkeld. Aan de hand van verschillende factoren worden de beleggings- categorieën gerangschikt op aantrekkelijkheid. Eerst wordt afzonderlijk onderzocht of de factoren voorspellende waarde hebben. Een voorbeeld is de seizoensfactor. Historische data laten duidelijk zien dat aandelen het beter doen in de maanden november tot en met april dan in mei tot en met oktober. Dit kan worden verklaard doordat beleggers van nature optimistisch zijn. Tegen het einde van het jaar richten beleggers zich op het nieuwe kalenderjaar. Vaak zijn ze dan te positief, met stijgende koersen als gevolg. Naarmate het nieuwe jaar vordert, komen beleggers erachter dat ze te enthousiast zijn geweest en stellen ze hun verwachtingen bij. Dit is terug te zien in de koersen. Overoptimisme is niet alleen in de psychologie, maar ook in de economie een bekend fenomeen.’

‘De tweede variant richt zich op beleggingen die aantrekkelijker zijn dan een index, die vaak als referentiekader wordt gebruikt. Een voorbeeld is de MSCI Wereldindex voor aandelen. Onderzoek wijst uit dat een specifiek type aandelen het structureel beter doet dan die wereldindex. Het gaat om aandelen met een laag risico, aandelen met een lage waardering en momentumaandelen. Voor deze aandelen geldt dat ze op lange termijn met veel minder risico net zo goed presteren als de wereldindex. Door het ‘alledaagse’ karakter, worden de kansen onderschat. Het zijn de dure, in het oog springende aandelen waarvan beleggers onterecht te veel verwachten.
Dan de eerder genoemde momentumaandelen. Dit zijn aandelen die het de laatste maanden goed hebben gedaan. De goede koersontwikkeling loopt nog even door, omdat beleggers tijd en bevestiging nodig hebben voor ze een aandeel willen kopen.’

Tot slot

Blokland: ‘Het is onze sterke overtuiging dat de vier bouwstenen in samenhang er voor zorgen dat we goede beslissingen kunnen nemen. Modellen zitten er wel eens naast, vaak als er omstandigheden zijn die zich in het verleden niet eerder hebben voorgedaan. Met gezond verstand en hulp van de drie overige bouwstenen kan het model daarom minder invloed krijgen. Andersom geldt: als de andere bouwstenen één kant op wijzen, maar het model geeft een tegenovergestelde richting aan, dan geeft dat stof tot nadenken. De bouwstenen zorgen er ook voor dat we niet meegaan in de waan van de dag.’

Belangrijke informatie
Dit document is samengesteld door Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). Het is bedoeld om de belegger te voorzien van informatie over Robeco’s specifieke vaardigheden, maar is geen aanbeveling om financiële instrumenten te kopen of te verkopen. De informatie in deze publicatie is mede ontleend aan betrouwbaar geachte externe bronnen. Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie of verklaring over de juistheid of volledigheid gegeven, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Dit document is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enig persoon of entiteit in enige jurisdictie of land waar de plaatselijk geldende wet- of regelgeving een dergelijke distributie of een dergelijk gebruik niet toestaat. Alle copyrights, octrooien en andere rechten op de informatie in dit document zijn het eigendom van Robeco. Er worden geen rechten van welke aard dan ook in licentie gegeven of toegewezen of op andere wijze overgedragen aan personen die toegang hebben tot deze informatie. Robeco Institutional Asset Management B.V. (Handelsregister nummer 24123167) heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.