Beleggen levert op termijn vaak een hoger rendement op dan sparen. Daar staat tegenover dat beleggen kosten en risico’s met zich meebrengt. Het is daarom verstandig om een spaarbuffer aan te houden voor onverwachte uitgaven en bij uw beleggingen een langere horizon te nemen, in plaats van te mikken op een quick-win. Dit moet u weten als langetermijnbelegger.

Een garantie is er natuurlijk nooit, maar wie de rendementen van beleggen afzet tegen sparen, ziet dat beleggen op langere termijn vaak meer oplevert. Bekijk ook: Sparen vs beleggen.

Kiest u ervoor om te beleggen, dan doet u er verstandig aan te focussen op de langere termijn. Door dividend opnieuw te beleggen, kunt u uw vermogen sterker laten groeien: u profiteert van het rente-op-rente-effect. Bovendien kunt u zich meer risico's permitteren als u het geld langere tijd kunt missen. Als het met een belegging misgaat, heeft u immers meer tijd om het verlies goed te maken.
Wie aandelen langere tijd aanhoudt, betaalt bovendien minder transactiekosten dan de korte-termijnbelegger die voortdurend in- en uitstapt. Er zijn wel wat zaken waar u op moet letten als langere-termijnbelegger.

1. Koersschommelingen horen erbij
Daytraders proberen te profiteren van snelle koersschommelingen. Voor langetermijnbeleggers is de koersontwikkeling op de langere termijn van belang. Tussentijdse fluctuaties horen erbij. Zolang de weg omhoog blijft leiden, is dat niet erg. Raak dus niet in paniek als de koersen af en toe een keer dalen.
Is een fonds structureel uit de gratie, kijk dan kritisch of de belegging nog interessant is. Als de afstraffing terecht is en een fonds er fundamenteel slecht voorstaat, neem dan uw verlies, om erger te voorkomen.

2. Houd consequent vast aan de gekozen strategie
De langetermijnbelegger selecteert fondsen waarin hij vertrouwen heeft dat ze op langere termijn opwaarts potentieel laten zien. Dit in tegenstelling tot de kortetermijnbelegger, die probeert te voorspellen wat andere beleggers op korte termijn zullen doen.
De kunst van langetermijnbeleggen is om consequent te zijn en niet mee te gaan met hypes. Heeft u gekozen voor een strategie, houd daar dan aan vast. Als u voortdurend van strategie gaat switchen, wordt u een ‘markttimer’ en dat is nou net wat de langetermijnbelegger niet is.

3. Herbalanceer uw portefeuille op gezette tijden
Als u begint met beleggen, heeft u een verdeling tussen beleggingscategorieën, regio's en sectoren in gedachten. Door marktontwikkelingen kan deze mix uit balans raken. Het gewicht van aandelen kan bijvoorbeeld door koersstijgingen sterker zijn geworden, ten koste van obligaties. Herbalanceer daarom uw portefeuille op gezette tijden. Belegt u in een aandelenfonds, dan doet de fondsbeheerder dit voor u.

4. Houd het einddoel in de gaten
Belegt u om uw pensioen aan te vullen? Dan is het van groot belang dat het benodigde geld er ook is als u stopt met werken. Houd uw oorspronkelijke beleggingsdoel in de gaten en pas daar uw strategie op aan. Maak als de einddatum in zicht komt een verschuiving naar minder risicovolle beleggingscategorieën. U kunt ook kiezen voor een zogeheten lifecycle fund, dat naar een vaste einddatum toewerkt. Bekijk onze pensioenpagina.

5. Onderschat niet het effect van dividend
Staar u niet blind op koerswinsten. Ook dividendbetalingen kunnen de waarde van uw portefeuille flink laten stijgen. Uit onderzoek blijkt dat het totale rendement van de Amerikaanse S&P 500 (of voorlopers van deze index) in de afgelopen 140 jaar voor meer dan de helft is bepaald door het dividendrendement. Kiezen voor aandelen met een hoog dividendrendement kan zorgen voor een stabiele inkomstengroei.