De trek naar de stad biedt beleggers kansen, maar plaatst overheden voor grote uitdagingen. Dankzij beleggers die willen investeren in creatieve oplossingen kunnen steden leefbaar blijven.

Jaarlijks verhuizen wereldwijd miljoenen mensen van het platteland naar de stad, vooral in opkomende markten. China voorop: in 2020 telt het land volgens de cijfers van de Verenigde Naties 121 steden met elk meer dan één miljoen inwoners. Steden hebben een grote aantrekkingskracht. Mensen verlaten het platteland om te profiteren van betere economische omstandigheden, levensstijl en sociaal netwerk. Urbanisatie – de verhuizing van de bevolking van het platteland naar de steden – is al lange tijd gaande. Het proces is in de afgelopen decennia echter versneld. In 1950 woonde nog 70 procent van de wereldbevolking op het platteland. De verwachting van onder andere de Verenigde Naties is dat nog vóór 2050 70 procent van de wereldbevolking in de steden woont.

Economische groei
De trek naar de steden heeft voordelen. Economisch onderzoek laat zien dat urbanisatie een van de grootste aanjagers van economische groei is in een land. Niet alleen is er meer werk in de stad dan op het land, ook vindt door de urbanisatie een verschuiving plaats van het soort werk. Laag geschoold en betaald werk op het land wordt vervangen door beter betaalde banen in de maak-, service- en financiële industrie.

Milieuproblemen
Nadelen van de expanderende steden zijn er uiteraard ook. De groeiende bevolking legt een grote druk op de voorzieningen in een stad, zoals het riool- en elektriciteitsstelsel, maar ook op het openbaar vervoer en de wegen. Bovendien brengt urbanisatie milieuproblemen met zich mee. Zo worstelen overheden in China en India met luchtvervuiling en de afvoer van afvalwater in de steden. Uit onderzoek van RobecoSAM, de duurzame vermogensbeheerder van Robeco, blijkt dat steden 80 procent van het wereldwijde bruto nationaal product genereren, maar ook tweederde van alle energie wereldwijd gebruiken. Bovendien zijn steden verantwoordelijk voor 70 procent van de totale CO2-uitstoot.

Creatieve oplossingen
Duidelijk is dat slimmer moet worden omgegaan met de beschikbare middelen om de steden leefbaar te houden. RobecoSAM  investeert binnen onder meer het RobecoSAM Smart Energy Fund in ondernemingen die bijdragen aan leefbare steden, bijvoorbeeld in bedrijven die zijn gespecialiseerd in energiezuinige waterzuivering. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van slimme LED-straatverlichting, een energie-efficiënt alternatief voor normale straatlampen. Straatverlichting is goed voor 40 procent van de energiekosten van een stad. Niet alleen heeft LED-verlichting een langere levensduur dan gewone lampen, ook is de intensiteit van de verlichting automatisch aan te passen aan de behoefte van de inwoners. Zo worden kosten bespaard en de CO2-uitstoot beperkt.