Het Fonds Robeco heeft in zijn ruim tachtigjarige geschiedenis altijd een langetermijnvisie en stevige onderzoeksbasis gekend. Sinds 2009 is daar een sterke focus op duurzaamheid bij gekomen. Robeco is ervan overtuigd dat duurzaam beleggen bijdraagt aan de beleggingsresultaten. Willem Schramade, analist van het Global Equity team, legt uit waarom.

´De samenleving verandert. Consumenten stellen steeds hogere eisen aan overheden en bedrijven, zowel in Nederland als wereldwijd. Wij willen een schonere leefomgeving, betere gezondheidszorg en financiële zekerheid. Die druk vertaalt zich in strengere regelgeving en hogere producteisen. Kosten daarvan kunnen steeds minder op de maatschappij afgewenteld worden. Dat betekent ook grotere druk op de financiële sector om verantwoord met kapitaal om te gaan en duurzaamheid beter mee te nemen in investeringsbeslissingen. Idealiter zijn die beslissingen ook beter, doordat grondiger naar de lange termijn wordt gekeken.

Nadruk op belangrijkste factoren
Om betere beslissingen te nemen moet je wel een duidelijk beeld hebben van wat je zoekt. Bij veel vormen van duurzaam beleggen is dat helaas niet het geval. De insteek is vaak ethisch en aan te veel duurzaamheidsfactoren wordt aandacht geschonken, ook aan factoren die de toekomst van het bedrijf niet wezenlijk beïnvloeden. Wij staan daar duidelijk anders in en geloven dat duurzame oplossingen ook economisch duurzaam moeten zijn. Duurzaam is niet hetzelfde als ‘groen’. Onze duurzaamheidsdochter RobecoSAM onderscheidt meer dan zestig potentiële duurzaamheidsfactoren. Per type bedrijf richten wij ons slechts op drie tot vijf duurzaamheidsfactoren die echt belangrijk zijn voor de toekomst van een onderneming. Met onze unieke methode vertalen we die vervolgens in koersdoelen en beleggingsbeslissingen. Die duurzaamheidsfactoren en aanpak verschillen zeer sterk per bedrijfstak en bedrijf.

Als ik bijvoorbeeld een mijnbouwbedrijf spreek over duurzaamheid dan gaat het vooral over omgaan met de lokale bevolking, watergebruik en milieubeleid. Immers, als het bedrijf de lokale leefomgeving vervuilt dan kan het uitdraaien op een bedrijfssluiting. In gesprekken met voedingsbedrijven gaat het vooral om zicht te krijgen op de hele leveranciersketen. Bijvoorbeeld of het bedrijf bijdraagt aan de bestrijding van obesitas - dus minder suiker, zout en vet in haar producten stopt.

Duurzaamheid als kracht
Bedrijven verschillen niet alleen in de duurzaamheidsfactoren die van belang zijn, maar ook in de manier waarop ze ermee omgaan. Vorige maand was ik bij BMW, een bedrijf dat krachtig met een grote externe uitdaging omgaat, namelijk het terugbrengen van CO2-uitstoot. Het heeft zijn strategie compleet herzien, met als resultaat de i-serie: auto’s die vanaf het begin als elektrisch ontworpen zijn, met compleet andere materialen, maar toch nog sportiever rijden dan conventionele BMW’s. Kortom, het bedrijf is erin geslaagd om dankzij duurzaamheid de prestaties te verbeteren - zoals dat ook in beleggen prima mogelijk is.’

Bekijk ook het online seminar : Het fonds Robeco en duurzaamheid, waarin u antwoord krijgt op vragen als:
 
  • Hoe 'anders' is duurzaam beleggen?
  • Hoe duurzaam is Robeco?
  • Levert duurzaamheid rendement op?