Langetermijntrends veranderen de kern van de financiële sector en beleggers kunnen daarvan profiteren. Patrick Lemmens, fondsmanager van Robeco New World Financial Equities, legt uit hoe hij dat doet.

In de financiële sector voltrekken zich enkele opvallende trends. De financiële crisis heeft het besef doen gloren dat een cultuurverandering nodig is. Maar ook verschuivingen in de coulissen van het wereldtoneel dwingen financiële dienstverleners tot nieuwe inzichten en nieuwe producten.
Lemmens onderscheidt drie belangrijke structurele langetermijntrends. De eerste noemt hij ‘financiën voor ouderen’. Grote delen van de wereld hebben te maken met een vergrijzende bevolking, waardoor de vraag naar een goede financiële planning over de levenscycli toeneemt. Aangezien sommige pensioenregelingen, zoals eindloonstelsels, onbetaalbaar worden, is het steeds belangrijker dat mensen genoeg spaargeld opbouwen om een zorgeloos pensioen, zorg en huisvesting te kunnen betalen. “Bedrijven die oplossingen bieden voor pensioenen en zorg en huisvesting zijn interessant om in te beleggen”, zegt Lemmens.

Als tweede trend ziet Lemmens de digitalisering van de financiële sector, waardoor de concurrentieomgeving verandert. Over de hele wereld verandert de manier van betalen: consumenten betalen steeds vaker met een creditcard of elektronisch in plaats van met cash. Ten tweede neemt het aantal mobiele betalingen zeer snel toe. Kijk alleen al naar de Nederlandse cijfers: Bijna 8,3 miljoen aankopen werden in 2014 contactloos gepind. Sinds de introductie in 2005 werd in totaal 695,4 miljoen keer via iDEAL betaald en alleen al in 2014 werd 180,2 miljoen keer met iDEAL afgerekend. De stijging van 26,4% ten opzichte van 2013 komt voor een groot deel op het conto van iDEAL mobiel.

Het gevolg van de digitalisering is dat meer en meer financiële bedrijven hun automatiseringsprocessen uitbesteden, waaronder hun frontofficeactiviteiten. “Aangezien we ons met Robeco New World Financial Equities niet beperken tot de traditionele financiële sector, kunnen we ook profiteren van kansen in de IT-sector”, aldus Lemmens.

De derde en laatste trend is gericht op de wereldwijde groei van de middenklasse. Deze groei is het grootst in opkomende markten, terwijl het financiële stelsel daar nog weinig ontwikkeld is. In ontwikkelde markten zoekt Lemmens juist naar financiële bedrijven die kunnen groeien omdat ze basale financiële diensten op een innovatieve manier aanbieden of weinig concurrentie hebben.

Een brede spreiding is essentieel in de financiële sector. “In deze sector spelen unieke factoren een rol, zoals de onvoorspelbaarheid en invloed van toezichthouders en het risico op en de impact van juridische kwesties”, zegt Lemmens. Hij is het meest optimistisch over banken en levensverzekeraars uit opkomende markten.
“Maar ook interessant zijn dus bedrijven die exposure hebben naar elektronische of mobiele betalingen en IT voor financiële dienstverlening . Voor de komende twaalf maanden verwacht ik een rendement van iets boven de 10%. Als de lange rente geleidelijk begint te stijgen, is het opwaarts potentieel van de sector zelfs nog hoger", sluit Lemmens af.


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Robeco New World Financial Equities heeft een risico-indicator 6.Geïnteresseerd in dit fonds? Lees meer