Steeds meer bedrijven zijn ervan overtuigd dat een goede mix van mannen en vrouwen in de directie waarde toevoegt aan de onderneming. Genderdiversiteit zou leiden tot meer creativiteit en tot betere bedrijfsresultaten en aandelenrendementen. Kwantitatief onderzoek van Robeco, RobecoSAM en Yifan Zhang van de Universiteit van Tilburg toont inderdaad een positief verband aan tussen genderdiversiteit en aandelenrendement.

Het is niet voor het eerst dat het verband tussen genderdiversiteit en bedrijfsresultaten werd onderzocht. Al in 2004 onderzocht Catalyst [een non-profit organisatie die zich als doel gesteld heeft kansen voor vrouwen in business te vergroten, red.] de financiële prestatie van 353 bedrijven. De 'Fortune 500' bedrijven met de hoogste representatie vrouwen in topmanagement hadden een rendement op eigen vermogen dat 35.1 procent hoger lag dan gemiddeld en het totaal rendement voor aandeelhouders was 34 percent hoger. De resultaten werden in verschillende andere onderzoeken bevestigd, ook in Nederland.

Waarom dan verder onderzoek?
Er zijn veel argumenten die pleiten voor genderdiversiteit, maar de positieve effecten zijn nog niet definitief bevestigd in de wetenschappelijke literatuur. Weinig studies hebben werkelijk het verband met aandelenrendement onderzocht. Ook zijn de conclusies van de verschillende studies inconsistent.
Ons onderzoek combineerde gegevens uit een groot aantal landen met elkaar. Wij konden gebruik maken van de unieke dataset van RobecoSAM, de dochtermaatschappij van Robeco die zich uitsluitend bezighoudt met Sustainability Investing, een van de meest uitgebreide databases ter wereld op het gebied van duurzaamheid.

De onderzoeksresultaten zijn veelbelovend. De meeste resultaten zijn echter statistisch niet significant, deels door de relatief korte onderzoeksperiode (2004-2013). Daarom is meer tijd nodig om de resultaten te bevestigen. Daarnaast is verder onderzoek nodig om een fundamentele verklaring te vinden voor de uitkomst.

Winst in Nederland
Duidelijk is wel dat Nederlandse bedrijven nog behoorlijke winst kunnen boeken door vrouwen aan te stellen in de top. De Female Board Index©  geeft een overzicht van de vrouwelijke vertegenwoordiging in de Raden van Bestuur (RvB) en Raden van Commissarissen (RvC) van 87 Nederlandse NVs die genoteerd zijn op Euronext Amsterdam. Wat blijkt? De onderzochte bedrijven voldoen niet aan het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen in RvB en RVC. De top van het bedrijfsleven moet het doen met gemiddeld 15% vrouwelijke bestuurders en commissarissen. Slechts één organisatie weet het streefgetal van 30% in RvB én RvC te halen. In 2014 was 31,6% van alle nieuw benoemde commissarissen vrouw, minder dan in 2013 (33,8%). Ook werden minder vrouwelijke bestuurders benoemd, nl. 7,3% in 2014 tegen 10,3% in 2013. Er is dus nog een lange weg te gaan. Overigens zorgen vrouwelijke bestuurders op verschillende fronten voor diversiteit: 38% van de vrouwelijke commissarissen komt uit het buitenland (mannen 29%) en van de vrouwelijke bestuurders zelfs 54% (mannen 23%). De Management Board van Robeco bestaat voor 40% uit vrouwen.