De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat opwarming van de aarde en klimaatverandering wordt veroorzaakt door CO2-uitstoot. Autofabrikanten die een oplossing vinden voor het beperken van die uitstoot, kunnen voor beleggers aantrekkelijk zijn.

Wereldwijd is de verkoop van auto's de afgelopen tien jaar enorm gestegen. De groei wordt voornamelijk veroorzaakt door opkomende markten, met China als koploper. Gezien de nog lage penetratiegraad in de meeste opkomende landen zullen de autoverkopen de komende tien jaar naar verwachting alleen maar verder stijgen.

In 2021 moeten autofabrikanten in de EU, op straffe van forse boetes, zich houden aan een maximale gemiddelde uitstoot van 95 g/km (2015: 135 g/km). Dankzij efficiëntere verbrandingsmotoren, hybride aandrijving en elektrische aandrijving is de emissie al teruggelopen. De nieuwste innovatie is de brandstofcelaandrijving, waarbij waterstof wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Robeco is vrij sceptisch over de vooruitzichten voor elektrische voertuigen. Op dit moment is de accucapaciteit een groot probleem. En het blijft de vraag of de technologie zich snel genoeg ontwikkelt om ervoor te zorgen dat de rijafstand groter wordt en het opladen minder lang duurt. Bovendien wordt de uitstoot bij dit soort aandrijvingen alleen beperkt wanneer de stroom van het elektriciteitsnetwerk zelf ook duurzaam wordt opgewekt.

Brandstofceltechnologie lijkt op langere termijn veelbelovender. Daarbij wordt de energie opgeslagen in een relatief kleine hoeveelheid waterstof. Accu's zijn niet meer nodig en de auto laadt heel snel op. Waterstof kan worden geproduceerd met elektriciteit die is opgewekt zonder enige uitstoot. Aangezien het transport en de opslag van waterstof een minder groot probleem vormen dan van elektriciteit, kun je waterstof produceren in gebieden met genoeg zonne-energie. Op dit moment is er geen infrastructuur voor waterstofauto's, maar die kan de komende decennia ontwikkeld worden.

Winnaars
Wie zullen de winnaars zijn? Fabrikanten moeten de komende jaren veel geld investeren in Research & Development om aan de strengere wereldwijde emissienormen te kunnen voldoen. Grotere autofabrikanten zijn in staat om hun R&D-uitgaven over meer auto's uit te spreiden. Sergio Marchionne, de CEO van Fiat, zei al eens dat er minstens 6 miljoen auto's per jaar verkocht moeten worden om concurrerend te blijven. Sommige kleinere fabrikanten zullen er dus waarschijnlijk voor kiezen om te fuseren of om overgenomen te worden door grotere concurrenten. Leveranciers van onderdelen voor technologieën die de CO2-uitstoot verminderen, profiteren van de strengere regelgeving.