1,2 miljard mensen leven in gebieden met waterschaarste. In oplossingen van het probleem van de waterschaarste zitten beleggingskansen.

Ongeveer 70% van het aardoppervlak is bedekt met water. De totale watervoorraad op aarde is 1.400 miljoen km3. Dat lijkt heel veel, maar slechts 7 van iedere 100.000 liter water in de wereld is veilig voor consumptie. En de resterende hoeveelheid moet met meer dan 7 miljard mensen worden gedeeld. Het waterverbruik steeg in de laatste eeuw twee keer zo snel als de bevolking.

De Unesco heeft een lijst gepubliceerd van de hoeveelheid water die nodig is om bepaalde goederen te kweken of te produceren. De productie van een glas appelsap vergt 190 liter water, de productie van een vel A4-papier 10 liter. En de Universiteit Twente becijferde dat voor een kilo rundvlees 15.500 liter water nodig is. Hierin ligt de verklaring voor de spectaculaire stijging van het waterverbruik. De groeiende middenklasse in de opkomende markten gaat steeds meer producten kopen en ook vlees eten: indirect stijgt daardoor het waterverbruik. Beleggingsmogelijkheden zitten vooral in bedrijven die oplossingen ontwikkelen om de waterschaarste te beperken, de kwaliteit te verbeteren en efficiënter gebruik te maken van deze natuurlijke hulpbron.

RobecoSAM Sustainable Water Fund belegt in oplossingen voor het waterprobleem. Het fonds realiseerde tussen 1-6-2014 en 31-5-2015 een rendement van 26,07%.* Het fonds heeft onder meer een belang in Veolia, een bedrijf dat wereldwijd oplossingen aanbiedt om water-, energie- en materiaalverspilling tegen te gaan. Het bedrijf installeerde bijvoorbeeld 100.000 slimme meters in het Franse Le Havre, waarmee waterverspilling als gevolg van lekkende kranen en doorlopende stortbakken kan worden gemeten. Wanneer op grond van het gemeten waterverbruik een vermoeden van lekkage bestaat, krijgt de gebruiker een berichtje op zijn smartphone. Een ander bedrijf in het fonds is Suez. Dit bedrijf ontwikkelde een methode om zout water om te zetten in zoet water met behulp van een bepaalde filtratietechniek. Op dit moment wordt pas 1% van al het drinkwater in de wereld via ontzilting geproduceerd. Maar veertig procent van de wereldbevolking woont minder dan 100 kilometer van een kustlijn. Ontzilting van water lijkt dan ook een duurzame oplossing te bieden.

Deze informatie is bedoeld om beleggers te voorzien van informatie over Robeco’s specifieke vaardigheden, maar is geen aanbeveling om financiële instrumenten te kopen of verkopen.

*De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

RobecoSAM Sustainable Water Fund heeft een risico-indicator 5.