Bij vermogensopbouw hangen rendement en risico sterk met elkaar samen. Wie spaart, loopt nauwelijks risico, maar sparen levert dan ook in het algemeen weinig rendement op. Met de huidige lage rentestand wordt het behalen van een doel er niet gemakkelijker op. Wie kans wil maken op meer rendement, kan gaan beleggen. Dat kan op verschillende manieren met verschillende risico’s.

Wie voldoende tijd én kennis van zaken heeft, kan kiezen om zelf te gaan beleggen in bijvoorbeeld aandelen, obligaties en grondstoffen. Wie liever gebruik maakt van de kennis van specialisten en daarnaast wil profiteren van lagere kosten en gemakkelijke spreiding van aandelen, kan kiezen voor een beleggingsfonds. Bij fondsbeleggen wordt de mate van risico uitgedrukt met een risico-indicator, die het risico van de belegging weergeeft op een schaal van 1 tot 7. Een lage score duidt op een lager risico; uiteraard hangt daar vaak een laag rendement mee samen. Dat risico is overigens een verzamelbegrip. Bij beleggen spelen verschillende risico’s een rol. Een paar daarvan staan hieronder uitgelegd.

•    Marktrisico
Gaat het slecht met (een deel van de) economie, dan kan dat een negatief effect hebben op de waarde van een onderneming. Uitzendbureaus bijvoorbeeld zien hun omzet snel dalen als de economie vast loopt. De aandelen van zo’n onderneming worden dan minder waard. Door te beleggen in aandelen van verschillende bedrijven, sectoren of branches, kan het specifieke risico kleiner worden.

•    Renterisico
Renterisico is het risico dat de waarde van beleggingen daalt als de marktrente stijgt. Aandelenbeleggers zien de rente liever dalen dan stijgen. Een stijgende rente kan op termijn leiden tot hogere rentelasten bij een onderneming en daarmee de winst per aandeel en de koers negatief beïnvloeden. Voor obligatiebeleggers is vooral de rentebeweging van belang voor het totaalrendement. Het renteniveau en de waarde van een obligatie bewegen tegengesteld. Als de rente daalt, gaan de prijzen van obligaties omhoog. Stel: je koopt een obligatie van 5.000 euro met een rente van 2 procent. Als de rente op obligaties verder daalt, wordt die obligatie van 2 procent meer waard. Met een nieuwe obligatie kan een belegger immers minder verdienen, omdat de rentevergoeding daarop lager is.

•    Valutarisico
Een beleggingsfonds dat buiten Europa belegt, bijvoorbeeld in de VS, heeft ook te maken met de ontwikkeling van in dit geval de dollar ten opzichte van de euro. Als de koers van de dollar daalt in vergelijking met de euro, dan heeft dit een negatieve invloed op de waarde van de beleggingen. Andersom geldt: als de dollar stijgt, worden de beleggingen juist meer waard.

Individuele beleggers die zich niet willen verdiepen in mogelijke risico’s en rendementen van individuele beleggingen, kunnen beleggen in fondsen. Het in kaart brengen en afwegen van risico’s en rendementen is het dagelijks werk van de fondsmanagers.

Een uitgebreide beschrijving van risico’s per fonds vindt u in het prospectus , te raadplegen via de fondsselector.