Duurzaam beleggen is populair. Tussen begin 2012 en eind 2014 steeg het wereldwijd duurzaam belegde vermogen met 61% naar USD 21.400 miljard dollar (Global Sustainable Investment Review 2014, GSIA). Ook bij Robeco is duurzaamheid een veelbesproken onderwerp.

Duurzaam beleggen is meer dan groen beleggen. Het betekent dat je investeert met oog voor milieu, maatschappij en goed bestuur. Robeco hanteert zogeheten ESG-criteria in het duurzaamheidsbeleid: eisen op het gebied van Environment (aandacht voor het milieu), Social (gezonde sociale omstandigheden) en Governance (goed ondernemingsbestuur). Niet zozeer omdat duurzaam beleggen populair is, maar omdat wij ervan overtuigd zijn dat deze factoren van invloed zijn op de winstgevendheid van bedrijven. Bedrijven die duurzaam ondernemen serieus nemen, renderen doorgaans beter dan bedrijven die dat niet doen. Bij deze laatste groep bedrijven vormt duurzaamheid een risico voor de belegger. En uiteindelijk is voor ons als vermogensbeheerder een goed rendement natuurlijk zeer belangrijk.

Robeco onderwerpt zowel aandelen als obligaties aan een ESG-analyse, voordat fondsmanagers een aankoopbeslissing nemen. Bij bedrijfsobligaties en aandelen gebruiken we dezelfde gegevens voor de ESG-analyse. Er is natuurlijk wel verschil tussen aandelen en bedrijfsobligaties; bij de laatste ligt de nadruk meer op het goed managen van het neerwaarts risico. Daarom kunnen de uitkomsten anders zijn, maar de analyse is dezelfde. Financieel rendement telt immers mee in de beslissing. Daarentegen zijn de ESG-factoren voor bedrijfs- en voor staatsobligaties totaal verschillend. ESG-factoren die voor landen van belang zijn, zijn bijvoorbeeld politiek risico en vergrijzing. Uiteraard kan een ESG-risico van een land wel weer van invloed zijn op een bedrijf dat in dat land is gevestigd. Zo zal een belegger voor een bedrijf dat in Rusland gevestigd is in de bedrijfsanalyse ook rekening houden met het sociale en politieke klimaat in Rusland.

Edith Siermann is Chief Investment Officer Fixed Income: “ Wij stimuleren bedrijven om de duurzaamheidslat hoger te leggen. Dit doen we door met bedrijven het gesprek over duurzaamheid aan te gaan. Ook kunnen we ervoor kiezen meer dan gemiddeld aandelen en obligaties te kopen in goed presterende bedrijven. Er zijn bedrijven die niet goed presteren op duurzaamheidsgebied. In die bedrijven kopen we juist minder aan. Ook met deze bedrijven gaan we het gesprek aan. Dan bespreken we met een bedrijf welke verbeteringen we willen zien. Uitsluitingen zijn voor ons de allerlaatste stap in het proces. We passen uitsluiting alleen toe op controversiële landen, producenten van controversiële wapens en bedrijven die consequent het Global Compact-verdrag van de Verenigde Naties schenden zonder dat er zicht is op verbetering.” Is principieel zijn duur? Siermann: “Nee . We zijn altijd al van mening geweest dat duurzaamheid invloed heeft op de winst van een bedrijf. ESG-analyse leidt tot beter gefundeerde beleggingsbeslissingen. We bekijken ESG vanuit een financieel oogpunt. Ons belangrijkste doel is presteren, en dat is niet veranderd.”